demonstrator of masks Hedwin De Clercq

Brakelse gemeenteraad  werd terug openbaar – Heisa over mondmaskers en laptops

Geen bijkomende verkaveling in Elst

Maandag ll. was er gemeenteraad in Brakel en deze had terug een openbaar karakter. Wegens corona had de zitting plaats in de sporthal waar de nodige social distancing kon worden ingevoerd.
Er stonden geen  grote punten op de dagorde maar toch was er wat varia.

SP.a gemeenteraadslid Hedwin De Clercq: “Er wordt heel wat geleuterd over de mondmaskers op nationaal vlak maar ook in Brakel koopt men ondoordacht maskers waar de mensen niet echt veel kunnen mee aanvangen. Het eerste was een papieren masker dat je direct mocht wegwerpen na gebruik. Het tweede was een stoffen masker te wassen op 30 graden wat volgens experts afgekeurd wordt wegens niet veilig genoeg . Er werden ook filters bijgevoegd die zouden moeten dienen om in de maskers te steken die ons werden bezorgd door de overheid !
Er was natuurlijk een kaartje bij met de uitleg over het gebruik ervan en dat werd   ondertekend door de algemeen directeur en de burgemeester. Van  de andere schepenen hoorden we niks gedurende drie maanden alsof ze niet meer mee bestuurden. Dat was  mijn gevoel de laatste maanden maar bon dit is hun probleem als ze daar kunnen mee leven.
Het derde masker kwam van de overheid   en was op te halen bij de apotheker. Het bleek echter niet het voorziene of beloofde masker te zijn. De filters kunnen er namelijk niet in.
Totaal kostplaatje van de maskers zal rond   de 100.000 euro bedragen.
We zijn van mening dat er voor dat bedrag toch wel iets doordachter kon aangekocht worden.”

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer antwoordde hierop dat er snel moest gehandeld worden omdat er niks was. “De andere schepenen werden op de hoogte gehouden van deze beslissing.”

Wat de filters betreft die kunnen worden bijgeknipt volgens Alexander De Croo zodat ze er toch in passen.

Laptops voor het schepencollege

Hedwin De Clercq (SP.a):   Enkele maanden terug vroeg de oppositie of de zitpenningen om de drie maanden konden vergoed worden in plaats van alle zes maanden. Het antwoord van de meerderheid was dat dit een hogere kost  met zich zou meebrengen en dat dit onverantwoord was tegenover de bevolking.   Einde van het verhaal zou je denken maar nu beslist het college om voor iedere schepen een laptop aan te schaffen met een prijskaartje van meer dan 4000 euro !! Te gek voor woorden! Iedere schepen verdient 2200 euro netto per maand en als de gemeente dan nog die moet bekostigen dan is dit wel met belastingsgeld van de Brakelaar. Men leert in Brakel niet van de fouten die de federale regering maakt namelijk Sinterklaas spelen wetende dat de rekening ooit zal moeten betaald worden door de werkende man.”

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer antwoordde hierop dat de gemeentelijke laptop op zijn bureau in het gemeentehuis staat en dat daar toepassingen ( vertrouwelijke info)  en software op staan die men anders niet kan raadplegen.

Voormalig schepen Hedwin De Clercq: “Bij mijn weten kregen we enkele jaren terug reeds vertrouwelijke info digitaal en werd deze verstuurd naar onze priv é laptops !! Dus dit is een drogreden volgens mij.”

 

Geen bijkomende verkaveling in Elst ( verkaveling in de verkaveling)

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2020 de overname van de wegenis voor de verkaveling “Lepelstraat” verworpen.   Deze weigering werd  unaniem genomen door alle Brakelse partijen genomen.

Schepen voor ruimtelijke ordening Peter Vanderstuyf: “De redenen om de wegenis niet over te nemen zijn velerlei. Zo vonden de raadsleden de geplande weg te smal. De verkavelaar voorziet een weg van 4 meter breed met twee onverharde stroken van 1,5 meter. Hierdoor zou zich een probleem kunnen stellen met betrekking tot het parkeren. Niet alleen zou het dan moeilijk kunnen zijn om de straat in te rijden wanneer er   wagens zullen geparkeerd zijn, maar het gevolg zou ook kunnen zijn dat bezoekers zich zullen moeten parkeren in de bestaande (smalle) Lepelstraat, hetgeen geen wenselijke situatie is. Daarenboven blijken een aantal percelen geen voldoende grote voortuinstrook te hebben (nauwelijks 2 meter) waardoor de vrees voor bijkomende parkeerdruk nog zal toenemen.

Ook het aanleggen van een relatief smalle weg tussen twee huizen rechtover een huis dat vlak aan de weg paalt, lijkt geen goede optie voor de gemeenteraad. Volgens de raad wordt zo een zeer gevaarlijke verkeerssituatie geschapen. Niet alleen zou dit het zicht kunnen beperken op de bestaande Lepelstraat maar laat de aanwezigheid van dit huis niet toe om in de toekomst ook maar iets aan deze situatie te kunnen veranderen.

Het concept van de verkaveling roept bij de raad ook vragen op, betreffende: groene zone, parkeergelegenheid, woonkwaliteit, ontsluiting via buurtwegen,…”