©Sophie Richez - Burgemeester Tania De Jonge

Tania De Jonge niet onder de indruk over de aanval van Forza Ninove

“Ik moet zeggen dat ik niet onder de indruk van de repressieve aanval van Forza Ninove. Zij beschouwen het immers als een kernopdracht om het veiligheidsbeleid aan te vallen en daarmee niet alleen het beleid onderuit te halen maar ook de inzet van onze politie. Ik aanvaard niet dat forza stelt dat wij niets ondernemen. Dit klopt totaal niet, integendeel, er wordt dagelijks gewerkt op jeugdcriminaliteit alleen heeft een burgemeester niet de mogelijkheid om uit te wijden over het inhoudelijke, meer bepaald, de resultaten van een actie of onderzoek, terwijl forza mogelijke daders met naam en toenaam te grabbel gooit en daarbij het onderzoek schade toebrengen.

We nemen dit wel degelijk ernstig in Ninove, en neem er de denderstreek bij want ook Denderleeuw, Haaltert, Geraardsbergen en Aalst worden geconfronteerd met jeugdbendes die afspreken om elkaar wat klappen toe te dienen en criminele feiten te begaan waar onze jeugd en inwoners vaak het slachtoffer van zijn. Onze politie heeft in het oppakken van daderbendes in het verleden al successen geboekt maar dat is niet altijd gekend bij het grote publiek. Om maar een voorbeeld te geven bij het oppakken van een jeugdbende twee jaar geleden zijn er zware straffen uitgesproken waarbij er zelf één kopstuk, 8 jaar cel kreeg en nadat hij vrijkomt uit het land wordt gezet. Twee weken geleden werden alle verdachten ook opgepakt van de vechtpartij in het stadspark en ook daar hangen we af van het parket om de daders straffen te geven. Bovendien spelen we heel kort op de bal als we vernemen dat er een vechtpartij op til staat, vorig jaar hebben we een politiemacht ingezet omdat we hierover ingelicht werden en een massale vechtpartij hebben kunnen vermijden. De aanstokers werden geïdentificeerd en kregen ook een plaatsverbod. Van de vechtpartij van vorige vrijdag is het onderzoek, politiezone overschrijdend, volop bezig.

Een bijkomend probleem is de aangiftebereidheid van slachtoffers, ook al hebben we dit via de scholen gesensibiliseerd, jongeren zijn bang om aangifte te doen en alleen dat kan de politie in staat stellen, gericht onderzoek te doen. Ook volwassenen, van de laatste incidenten die zich voordeden is er eentje in de pers gekomen maar er is helaas nog geen stap naar de politie gezet, heel raar maar het is zo. We hebben ook een overleg georganiseerd met het jeugdwerk in het algemeen om met de politie samen te werken. We herhalen bij de aanvang van het schooljaar de sensibilisatie over het drempelverlagend aangifte doen van incidenten, verdachte gedragingen, bedreigingen en afpersing.

Niemand is in staat om deze incidenten een halt toe te roepen, niemand, je kan dit alleen maar als je op elke hoek van de straat een inspecteur zet, onrealistisch. Er werd enorm geïnvesteerd in veiligheid de voorbije jaren en huidige legislatuur, een uitbreiding van het korps met 20 personeelsleden, de oprichting van de dienst integrale veiligheid, investering van 1.500.000 euro in camera’s, meer dan 30 plaatsverbodsbeslissingen, oprichting 13 BIN netwerken, een effici ënt werkend LIVC, nieuw politiekantoor, onze politie doet schitterend onderzoekswerk en met resultaten, cruciale zones worden in een verhoogd toezicht gebracht en er zijn gerichte acties voorzien in burger. Ik pleit voor nultolerantie op het vlak van jeugdbendes, ook voelt het aan als een verloren strijd, we moeten blijven inzetten op een harde aanpak, dat is de enige oplossing om resultaat te boeken.

Naast de inzet van politie heb ik als burgemeester al meer dan 30 plaatsverbodsbeslissingen genomen maar ook hier schort volgens mij iets aan de strafmaat. Een plaatsverbod heeft een impact op jongeren die een eerste keer in aanraking komen met feiten maar helemaal niet op de jongeren die al verschillende feiten op hun kerfstok hebben. Tijdens de hoorzitting, als ze dan al aanwezig zijn, merk je gelatenheid en als ze betrapt worden op de schending van het plaatsverbod is de enige consequentie dat het verlengd wordt. Er zou moeten een strafrechtelijk gevolg gegeven worden aan deze overtreding maar dat is niet voorzien. Een aanpassing van de wetgeving ter zake zou dan ook een goede zaak zijn. Wat me enorm verontrust is ook dat de leeftijd van daders van ernstige feiten steeds jonger zijn, men pleegt al zware strafbare feiten op 13 14 jarige leeftijd.

De aanpak van de jeugdbendes verdient ook een gecoördineerde aanpak waarbij het delen van informatie over de gemeentegrenzen heen, heel nuttig kan zijn volgens mij. In verschillende gemeenten werd een LIVC opgericht, dit voor een casusgerichte aanpak van geradicaliseerde individuen. Het zou goed zijn mocht de bevoegdheid van dit orgaan worden uitgebreid met de aanpak van de jeugdbendes. Dit zou ongetwijfeld een ondersteuning bieden aan de onderzoeksteams van de verschillende politiezones.” liet de burgemeester van Ninove weten aan onze redactie