348.500 euro subsidie voor 2 Zottegemse scholen

Gemeenteraadslid en N-VA-fractieleidster Cynthia Van den Steen laat weten dat minister van Onderwijs en partijgenoot Ben Weyts 315.000 euro subsidies heeft vrijgemaakt voor de Vrije Basisschool Grotenberge en 33.500 euro in de BUSO Sint-Franciscusschool in Velzeke.

“Meer dan ooit is gebleken dat een veilige en comfortabele schoolinfrastructuur broodnodig is”, motiveert Weyts  die in huidige regeerperiode zo’n 0,5 miljard euro extra heeft uitgetrokken voor schoolinfrastructuur (bouw- of verbouwingswerken) in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs).

“De 315.000 euro voor BUSO Sint-Franciscusschool in Velzeke is meer dan welkom na de brand weer de school mee te kampen kreeg en de VBS Grotenberge investeerde in een nieuwe vleugel met een prachtige sportzaal”, licht Van den Steen toe.”

De BUSO Sint-Franciscusschool in Velzeke werd in september 2018 getroffen door een zeer zware brand
X