©RV - historisch erfgoed

Ninoofs erfgoed verdwijnt aan sneltempo volgens Nva’er Sam De Duffeleer

Naar aanleiding van Open Monumentendag vraagt N-VA Ninove meer aandacht voor het waardevol historisch erfgoed in onze stad. In de loop der jaren is immers al veel bouwkundig erfgoed verloren gegaan. Met het weinige dat nog aanwezig is, springt het stadsbestuur allesbehalve zorgvuldig om.

Denk maar aan huis Watt é, een historisch pand uit de tweede helft van de 19de eeuw dat gesloopt wordt voor de befaamde doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat. N-VA Ninove is zoals geweten geen voorstander van deze doorsteek. ‘Niet alleen de erfgoedwaarde gaat verloren maar ook de immense kost voor het bewerkstelligen van deze doorsteek zijn een volkomen verspilling van middelen’ aldus Sam De Duffeleer.

De erbarmelijke staat van de Kaaischool, het gebouw naast de Liberale Kring en ook de abdijpoorthuisjes zijn al jaren een doorn in het oog van de Ninovieters. Het is pijnlijk om te zien hoe dergelijke gebouwen staan te vervallen. Het mag niet de bedoeling zijn om de piste van verloedering te bewandelen om zo panden te laten declasseren en vervolgens te slopen.

Sam De Duffeleer: “Bij het slopen van bouwkundig erfgoed moet het algemeen belang meer doorwegen dan het particulier belang. Er moet door het schepencollege beter nagedacht worden over sloopvergunningen.”  

©RV – Sam De Duffeleer

De huidige afbraak van het RTT-gebouw is voorlopig de laatste stap in het neerhalen van de Ninoofse geschiedenis. Wie er ooit binnen is geweest, weet hoeveel mogelijkheden dit fabrieksgebouw kon bieden. In de plaats komt andermaal een modern appartementsgebouw. Deze site had een ongelooflijk vermogen om een hefboom te zijn naar een nieuwe publieke ruimte.

Het stadsbestuur kampt al jarenlang met een ‘appartementitis’. Als het dat niet dringend begint af te zweren, zal Ninove killer en nog meer verlaten aanvoelen wanneer de winkels afsluiten. Waardevolle gebouwen of tenminste historische gevels ademen die sfeervolle warmte en nostalgische charme uit. Bouwkundig erfgoed en industri ële archeologie kunnen vernieuwd worden naar pittoreske caf és, tuinwijken en volwaardige openbare ruimtes. Dat brengt enorm veel op, alleen al in de horeca-sector. Restauratie betekent ook jobs en een beter veiligheidsgevoel. De premies zijn beschikbaar en een gerestaureerde eigendom kan zo in waarde stijgen.

Sam De Duffeleer en N-VA Ninove hechten belang aan de emotionele, historische en culturele waarde van bouwkundig erfgoed. De Ninovieter weet waarvoor hij stemt in 2024…

X