OPENING TRIAGEPOST IN MERELBEKE

Na de gestegen coronacijfers in Merelbeke is beslist om in versneld tempo een covid-triagepost te openen in de Kloosterstraat. Tijdens de eerste golf waren we klaar om een triagepost te openen in het Groenendal maar dat bleek toen niet nodig. Vanaf maandag 21 september zullen verpleegkundigen instaan voor het afnemen van testen van pati ënten zonder symptomen. Op die manier wordt geprobeerd om de Merelbeekse huisartsen te ontlasten. Anderzijds zijn we tevreden dat we dit op korte termijn konden realiseren”, zegt burgemeester Filip Thienpont (CD&V) Opgelet: langskomen in de triagepost kan enkel na het maken van een afspraak via de huisarts.

De voorbije weken werd duidelijk dat de druk op de huisartsen overal in het land sterk toegenomen is. Naast de klassieke pati ënten moeten ook heel wat extra pati ënten zonder of met lichte ziektesymptomen getest en opgevolgd worden. Na de stijging van het aantal besmettingen in Merelbeke werd duidelijk dat bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn om de dokters te ondersteunen in hun opdracht. Na overleg met het lokaal bestuur Merelbeke en de eerstelijnszone Scheldekracht, die de regionale situatie rond covid van nabij mee opvolgt, werd daarom beslist de triagepost in versneld tempo te openen.

Vanaf komende maandag zullen verpleegkundigen daar instaan voor het testen van pati ënten zonder symptomen. Het afnemen van een test kan op die manier snel en effici ënt, wat zowel tijd bespaart voor de artsen als voor de bezoekers van de triagepost. Op die manier komt er tijd en aandacht vrij om in te zetten op een extra lokale contact-tracing en bronopsporing. Ook hier rond werkt het lokaal bestuur, de huisartsen en de eerstelijnszone Scheldekracht immers intensief samen in hun strijd tegen het virus.

De nieuwe triagepost is gelegen aan de Kloosterstraat, in een afdeling van het oude rusthuis dat intussen niet meer in gebruik is. Door de voormalige zorgfunctie en ligging leent het gebouw zich ideaal voor deze tijdelijke functie. De gemeentelijke diensten hebben het gebouw in sneltempo gebruiksklaar gemaakt. Er is een afzonderlijke toegang gecre ëerd langs de parking met voorbehouden plaatsen voor de bezoekers vlakbij de ingang. Op die manier is het gebouw veilig en vlot bereikbaar voor iedereen. Het Vlaams Kruis zal instaan voor onthaal en logistieke ondersteuning.

De komende weken en maanden zal de capaciteit van de triagepost ook verder uitgebreid worden afhankelijk van de lokale en regionale situatie. De eerste week zijn er enkel afspraken in de namiddag op weekdagen. Vanaf ten laatste 1 oktober zal er ook een huisarts onderzoeken uitvoeren in de triagepost. In totaal zijn drie kabinetten voorzien waarin dokters of verpleegkundigen pati ënten zullen kunnen ontvangen.

Langskomen in de triagepost kan enkel op afspraak en na doorverwijzing van de huisarts. Het blijft dus nog steeds de bedoeling om eerst de huisarts te contacteren.

 

X