© Google Maps

Verkeersregeling voor nieuw deel Bijlokewijk in Zottegem

Zoals ook gebeurde voor de nieuwe uitbreiding van de Leliewijk (lees hierover via deze link), werden tijdens de jongste gemeenteraadszitting ook een aanvullend politiereglement en het bijhorende signalisatieplan goedgekeurd die het verkeer in goede banen moeten leiden in het nieuwe deel van de wijk Bijloke waarvan de Eikenstraat, Eikensteeg, Elzengaarde en Esstraat deel uitmaken. In die omgeving zijn de volgende verkeersregelingen voorzien:

  • Parkeerverbod in het verlengde van de Eikenstraat (tot aan de kruising met de Eikensteeg) langs de kant van de onpare huisnummers, in Elzengaarde ter hoogte van het keerpunt (voor brandweer) en zonaal parkeerverbod in de Eikensteeg alsook op het keerpunt en binnengebied naar de garages kant Beukenstraat / Eikenstraat.

 

  • Eenrichtingsverkeer in het lusvormig gebied van de Esstraat en in Elzengaarde (kant Eikenstraat) uitgezonderd voor fietsers en de eerste 20 meter voor aangelanden.

 

  • Inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap: één in Elzengaarde en telkens twee in de Eikenstraat, Esstraat en Lijsterbesstraat.
X