Brakelse SP.a afdeling is onthoofd

In de afgelopen dagen heeft de helft van het bestuur van SP-a Brakel ontslag genomen.

Naast L.Demoor, E.Van den Driessche, D.Biebaut  hebben ook onze twee anciens (!!) van de partij, G.Spitaels — 43 jaar lid en M.Limpens — o.a. 18 jaar gemeenteraad, hun ontslag als bestuurslid ingediend.

Dus naast J.Thomas verleden jaar, zijn er dus op korte termijn al zes bestuursleden vertrokken.

Dennis Biebaut: “De meningsverschillen zijn te groot geworden. Inhoudelijke discussies kunnen en mogen niet gevoerd worden ondanks 8 verkiezingsnederlagen op rij. Persoonlijke aanvallen en beledigingen zijn de norm geworden.

Op een bepaald moment stopt het dan.

Samengevat zijn dit de pijnpunten die tot ons ontslag geleid hebben :

 

  • Geen degelijke werking van het bestuur. Bv. in een normaal bestuur worden de punten van o.a. gemeenteraad besproken en wordt er dan een positie ingenomen die dan op de gemeenteraad naar voor gebracht moet worden.

Hier beslissen twee personen alles en wordt de rest van het bestuur pas achteraf op de hoogte gebracht.

 

  • Mandatarissen in gemeenteraad steunen voorstellen van VB (bv. Eigen Boom eerst — begin 2019). Bestuursleden moeten dit via de krant (Nieuwsblad) vernemen.

Zoals jullie weten, is er een strikt cordon sanitaire bij SP-a waardoor samenwerking met VB totaal niet kan.

 

  • Een krappe meerderheid van het bestuur stemde ook voor samenwerking met VB in de oppositie (coalitie van de oppositie… what’s in a name).

Onaanvaardbaar. Dit strookt niet met onze socialistische principes en het cordon sanitaire.

 

  • Mandataris van VB is ‘toevallig’ op het eetfestijn van SP-a Brakel (iedereen mag eten waar hij wil natuurlijk), maar men gaat ermee op de foto & post dit op facebook.

Nogmaals een inbreuk op dit cordon sanitaire.

 

  • Deontologisch en ethisch afdwalen van socialistische principes en goed eerlijk bestuur.

 

Onze partij is door dit alles in Brakel verworden tot een randfenomeen zonder geloofwaardigheid.

Dit alles werd ook bij de provinciale en nationale instanties aangekaart. Maar spijtig genoeg zonder enig krachtig signaal in retour.

We kunnen alleen objectief vaststellen dat men dit blijkbaar allemaal niet zo erg vindt.

Wij tillen hier echter heel zwaar aan.

Het respect voor onze socialistische idealen, eerlijkheid, transparantie en respect voor elkaar zijn altijd onze belangrijkste drijfveren geweest.

In het huidige bestuur is hiervoor geen plaats.  Vandaar ons ontslag.

Momenteel beraden we ons of het mogelijk is om in Brakel een echt socialistisch- groen alternatief op poten te zetten.”

De leden van Sp.a Brakel die ontslag hebben genomen.

 

De SP.a fractie die in de gemeenteraad zit – Later brengen we een reactie van deze zijde.