Soroptimist Zottegem/ZOVL: nieuw werkjaar en nieuwe voorzitster

Soroptimist Zottegem/ZOVL is helemaal klaar voor het nieuwe werkjaar 2020-2021 waarvan de start gepaard ging met de overdracht van het voorzitterschap door Griet Van Caenegem (rechts op de foto) aan haar opvolgster Astrid Campens (links). De nieuwverkozen voorzitster is geboren en getogen in Zottegem, is beroepshalve zaakvoerder van chocolaterie Pralifino aan de Stationsstraat in Zottegem en sloot in 2014 aan bij Soroptimist Zottegem/ZOVL.

Samen met het 40-tal leden dat deze damesserviceclub momenteel telt, wil zij aandacht blijven hebben voor sociale noden in het Zottegemse en zich verder actief engageren voor de verwezenlijking van de doelstellingen die de Soroptimist-werking al meer dan 30 jaar beoogt. Deze is vooral gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden en zelfredzaamheid, in de eerste plaats van vrouwen en meisjes, door hen via praktische en financi ële hulp te ondersteunen en meer mogelijkheden te geven op vlak van o.a. opvoeding en onderwijs, maatschappelijke positie en gelijkheid.

Hierbij gaat ongeveer 60 % van de beschikbare fondsen naar lokale projecten zoals Lichtpunt (bedeling van voedselpakketten), ’t Roborstje (kinderen met een moeilijke thuissituatie), De Hoop (zorg op maat voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel), scholen voor buitengewoon onderwijs enz. De overige 40 % komt ten goede aan drie buitenlandse projecten die door eigen leden opgericht zijn en opgevolgd worden in Senegal, Rwanda en Haïti.

FONDSENWERVING EN PROGRAMMA

In deze maand oktober wordt bij Soroptimist Zottegem/ZOVL gewerkt rond armoedebestrijding en in dit verband wordt gehoopt dat de plannen voor een “sociale kruidenier” in Zottegem op korte termijn zullen gerealiseerd worden. Op Orange Day 25 november zal de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen niet onopgemerkt voorbijgaan en op de Internationale Mensenrechtendag 10 december zal actie gevoerd worden rond de problematiek van huiselijk geweld en gelijke rechten.

Daarnaast heeft Soroptimist Zottegem/ZOVL voor dit nieuwe werkjaar ook reeds volgende activiteiten geprogrammeerd met het oog op de nodige fondsenwerving: in de komende maand november de traditionele champagneverkoop, op vrijdag 18 december Kerstconcert in de Zottegemse dekenale kerk, op 24 februari 2021 filmavond in De Kluize in Oosterzele naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, en op 24 april 2021 ook in De Kluize de muzikale show ‘Kind van de Sixties’. Ondanks corona gaat Soroptimist Zottegem/ZOVL dus toch een actief nieuw werkjaar 2020-2021 tegemoet.