Vrije Basisschool Velzeke: “Saved by the bell”

Ook dit jaar luiden honderden scholen in het hele land op maandag 5 oktober de schoolbel extra veel en lang.
Leerlingen en leerkrachten zijn soms opgelucht als ’s avonds de bel klinkt. Maar wereldwijd horen meer dan 258 miljoen kinderen en jongeren de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Om allerlei redenen kunnen die kinderen niet naar school gaan. Nochtans is goed onderwijs d é hefboom voor ontwikkeling.

Saved by the bell is ook gekoppeld aan de Internationale dag van de Leerkracht. Zij zetten niet alleen de leerkrachten in de schijnwerpers, maar ook alle leerkrachten overal ter wereld die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven.

Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s) vraagt men wereldwijd meer aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan, ook het aangeboden onderwijs moet van goede kwaliteit zijn om het schooltraject succesvol af te ronden. Alle actoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen: de overheid, de schooldirecties, de leerkrachten … maar ook de ouders en de leerlingen zelf.

Met Saved by the bell willen ze de politici en beleidsmakers herinneren aan hun engagement om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals) te realiseren tegen 2030.

Gisteren sloot ook Vrije Basisschool Velzeke — De Vlinder zich aan bij de actie. Om Saved by the bell zichtbaar en hoorbaar te maken, maakten de kinderen daar een schoolbel op de speelplaats. De kinderen dansten op het aangeleerde lied en via belgerinkel maakten we ons statement duidelijk.