Gunstige beoordeling FAVV-inspecteurs voor woonzorgcentrum Egmont

Het stadsbestuur van Zottegem laat weten dat inspecteurs van het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV) na de open brief die zondag werd verstuurd maandag ter plaatse zijn geweest in woonzorgcentrum Egmont voor een grondige controle van de keuken en alle afdelingen en benadrukt er een een gunstige beoordeling werd afgeleverd.

Voorafgaand

“Het FAVV is zeer strikt in hygi ëneregelgeving en hun positief rapport bewijst duidelijk dat de klacht onterecht is”, zegt schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V). “Er was geen enkele indicatie dat er een structureel probleem zou zijn en beide inspecteurs benadrukten dat de keuken zeer hygi ënisch is en alle regels nageleefd worden. SP.A heeft duidelijk zijn hand overspeeld. Het is bijzonder betreurenswaardig en intriest om ten koste van de faam van ons woon-zorgcentrum dit plat politiek spel te spelen. Onze bewoners en personeelsleden verdienen beter en meer respect.”

Veerle Warreyn, directrice van het WZC Emgont, vult aan: “Onze keuken werkt net zoals vroeger met een externe cateraar die instaat voor de bestellingen en leiding van de keuken, samen met ons team van keukenpersoneel. Elke dag opnieuw zetten onze mensen hun beste beentje voor, en deze klacht kwam hard aan. De gunstige beoordeling van het FAVV is een bekrachtiging van hun hard werk en inzet.”

Het stadsbestuur van Zottegem laat nog weten de recente berichtgeving over de klacht ten zeerste te betreuren en benadrukt dat alle inwoners zoals steeds in goeie handen zijn in het Woonzorgcentrum. “Wij zijn tevreden te zien dat het FAVV de klacht weerlegt. Onze dank gaan naar alle personeelsleden van alle diensten, zij zijn het die elke dag weer goed werk leveren, en dit positief rapport is hun verdienste! Hopelijk kan nu de rust terugkeren en kunnen alle personeelsleden terug op dezelfde positieve manier aan de slag als voorheen.”

Reactie gemeenteraadslid Peter Roman na controle FAVV:

“Zal nu wel in orde geweest zijn, ze hebben ze waarschijnlijk zelf gevraagd om te komen… is als met je auto naar de garage gaan voor volledig nazicht en dan pas naar de schouwing… intussen werd samenwerking met brood -en vleesleverancier stopgezet… er was dus wel degelijk iets aan de hand, dat geeft de OCMW voorzitter trouwens ook zelf toe op TV Oost… sp.a blijft dit verder van nabij opvolgen… onaanvaardbaar dat woonzorgcentrum op minder dan 2 jaar evolueert van uithangbord tot zorgenkind!”