Steeds meer vragen over mogelijke aanwezigheid van asbest in de ondergrond van Den Bleek

'Het feestje mag €50 000 kosten.'


Geraardsbergen. Eerder deze week maakte het Actiecomit é Den Dok Blijft bekend het overleg over de toekomstige bestemming van Den Bleek te verlaten. ‘Er zijn onvoldoende garanties voor het behoud van het zwembad’, klonk het. Intussen werkt de werkgroep verder aan een conceptuele invulling van de site Den Bleek. Op zaterdag 31 oktober wordt tussen 10.00 en 19.00 uur de bevolking geïnformeerd en bevraagd over het voorontwerp en de site in het algemeen. De definitieve voorstelling van het project zou ten vroegste volgend jaar in de lente kunnen worden georganiseerd. ‘Het feestje mag €50 000 kosten.’ Intussen worden er steeds meer vragen gesteld over mogelijke aanwezigheid van asbest in de ondergrond.

‘Het feestje mag €50 000 kosten.’
Op zaterdag 31 oktober wordt er een publieksmoment georganiseerd met op het programma: de herbestemming van de site Den Bleek. De genodigden kunnen zich dan uitspreken over de toekomstplannen. Het zou gaan over de invulling van het amfitheater, het Dokhuis, het centrale plein, het bos… en water. De rondleiding wordt feestelijk afgesloten met een optreden van de band Uit de Klakke en een slotvuurshow. Er zal ook catering met een foodtruck en een toog worden opgesteld. ‘De catering is een knipoog naar de potenti ële toekomstige inrichting van het Dokhuis als horeca- en/of culturele hotspot.’

De voorstelling van het definitieve ontwerp, de opening van het Dokhuis en het beschikbaar maken van ruimten voor tijdelijke invulling worden ten vroegste in de lente van 2021 aan het grote publiek voorgesteld. Volgens ingewijden mag dit feestje wat kosten. Er wordt een budget van €50 000 uitgetrokken.

‘Mogelijks asbest in de ondergrond.’
Binnen de kerngroep is er onrust over de mogelijke aanwezigheid van asbest in de ondergrond van de site. In het verleden was er een stort, waar o.a. bouwpuin werd gestort. Er werd een bodemonderzoek voorgesteld, maar in dit onderzoek werd de ondergrond niet gescreend op aanwezigheid van asbest. Een ingewijde: ‘Blijkbaar wordt er bij ongekende oorsprong niet op asbest gescreend, omdat dit te duur is. De verantwoordelijken stellen voor om deze analyse pas te doen, als de locatie van de buitenklas gekend en definitief bepaald is.’

Uit het communicatieverkeer blijkt duidelijk dat er een bezorgdheid is over mogelijke aanwezigheid van asbest in de ondergrond en dat een onderzoek niet uitgesloten is. Alleen ligt de kost van een bodemonderzoek heel hoog. ‘Sommige leden van de kerngroep stellen voor om  het terrein deels af te graven en te saneren’, geeft de ingewijde ons mee.

Julien Borremans