Publieksmoment participatietraject ‘Den Bleek’ 31/10: ‘zoveelste stunt van tijd- en geldverlies’

Open Brief van Armand Matthijs


‘Het dokhuis: goed afgesloten om de snelle teloorgang
en verspilling te bespoedigen!’


Geraardsbergen. In een open brief verduidelijkt Armand Matthijs – woordvoerder van Rebus – zijn standpunt omtrent het publieksmoment van het participatietraject ‘Den Bleek’ op zaterdag 31 oktober. Het participatietraject verzamelt een aantal sterkhouders van deze stad om voorstellen uit te werken die moeten leiden tot het herinrichten van de site ‘Den Bleek’. Het traject loopt niet over een pad vol rozen. Op zaterdag 31 oktober wordt tussen 10.00 en 19.00 uur de bevolking geïnformeerd en bevraagd over het voorontwerp en de site in het algemeen. Armand Matthijs – woordvoerder van Rebus – is het niet eens met de gang van zaken en zal op 31 oktober niet aanwezig zijn. Hij omschrijft de informatiedag op zaterdag 31 oktober als een ‘zoveelste stunt van tijd- en geldverlies’. Zijn open brief lees je hieronder:

Zaterdag 31 oktober wordt het eerste voorontwerp van aanpassingen aan Den Bleek voorgesteld met info, wat cultuur en een spetterend vuurwerk. Maar niet in het dokhuis! Zelf hebben we enige tijd mee gewerkt ‘in de zandbak’ aan dit project namens de deelgroep ‘Buurt en burgers’. Het   resultaat beantwoordt geenszins aan wat inwoners mogen verwachten van deze historische plek in het stadscentrum. Daarom zullen we er niet bij zijn en nodigen we ook niet niemand uit om deel te nemen aan deze zoveelste stunt van tijd- en geldverlies.
We verduidelijken ons besluit bij het troosteloos beeld van het al jaren afgesloten dokhuis.

Den Bleek: meer waterwerk!
We hebben de tweede zomer zonder ‘open dok’ achter de rug. Het dokhuis en de andere bleekomgeving was al langer gesloten en verwaarloosd.
Inspanningen om daar een loop- en wandelparcours aan te leggen werden niet ondersteund of zelfs gesaboteerd. Ook het snoeien langs het wandelpad in Bleekbos werd geweigerd. De weg langs de Dendergracht en onder de Guilleminbrug bleef wel open en toegankelijk.

Intussen waren de nodige(?) werken aan de stuwen en sluis aangevat. Als allereerste sneuvelde hier de voetgangers- en fietsovergang naar de andere oever (grasjaagpad) van de Dender. Voor altijd?
Nu de riolerings- en waterzuiveringswerken   aan den Buizemont zijn afgerond, krijgen we een zuiverder en welriekend gras-jaagpad.
Vanaf 2004 met een paar Abdij-vrienden geijverd om de bronnengordel rond de Oudenberg bovengronds en verfrissend te laten stromen op de Vesten, Markt…Waar vroeger Manneken-pis plaste vanuit de bronnenstroom…

Bij de zogenaamde renovaties van Vesten, Markt, Kaaien werden deze bronnen opgevangen in een rioolstelsel naar de Dender. Om zo nog wat meer watervloed te veroorzaken…Want opeenvolgende bestuursploegen   verharden en verhoogden de Denderoevers en gaven alleen plaats aan vervuilend overstromingswater in het stadscentrum.
Het openlucht zwembad werd voorheen gevoed met Denderwater en later vanuit opgepompt grondwater.

Rebus kiest voor meer zuiver en fris water
Als vereniging hebben we steeds sinds 2010 de aandacht gevestigd op de verwaarlozing van den Bleek en meer.  Ook de mogelijke gedeeltelijke omschakeling van de omgeving vereiste geenszins dat het geheel moest gesloten worden.
Rebus koos en kiest vandaag vanuit een ruim algemeen belang voor een plaats waar er meer plaats komt voor water: een zwemvijver, diverse verfrissingsmogelijkheden, een grote(re) vijver vanuit en verbonden met de Dendergracht.   Ook op de Dender is waterrecreatie mogelijk.

De rest en het geheel van het terrein is gericht op natuurontwikkeling, spelen, ontmoeting, bewegen (lopen, fietsleerparcours, oefenplaats voor bewegingsmogelijkheden), verwijzing naar erfgoed (kleine Dender, bleekweide, volkssporten…).
De aanslepende corona-pandemie en de oudere klimaatcrisis  maakten pijnlijk duidelijk wat de dreiging is van een tekort en teveel aan water. Er is een grote nood aan temperatuurverkoeling overal en zeker in bebouwde centra.

Bleek-voorstel in een notendop:
-Een gezonde zwemvijver op een terrein met een ruime Bleekvijver;
-een  steeds open dokhuis als ontmoetings-, creatief en bewakingscentrum;
-rond de Bleekvijver: ruimte voor gezonde beweging, spel, natuurontwikkeling, erfgoedzorg, creativiteit en cultuur;
-autovrije afzonderlijke verbindingswegen voor iedereen: rollers, stappers, trappers en varende naar en langs den Bleek en de Dender.

Armand Matthijs
Woordvoerder Rebus