Met aankoopbonnen kwetsbaren én lokale economie ondersteunen

Gemeente ontvangt ruim 16.000 euro subsidie

‘Met aankoopbonnen kwetsbare inwoners helpen én gelijkertijd de zwaar getroffen lokale economie ondersteunen, zo wil de gemeente Oosterzele mensen met een laag inkomen en lokale handelaars een duwtje in de rug geven’, deelt Els De Turck de beslissing mee van de OCMW – raad. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

De OCMW-raad gaat een bonnensysteem uitwerken. Het OCMW zal nu samen met de dienst Lokale Economie en in overleg met de gemeentelijke adviesraad Oosterzele Onderneemt het systeem verder uitwerken. De focus ligt daarbij op twee doelgroepen: alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 21 jaar en van wie het inkomen lager is dan de Europese armoedegrens én personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen. Om die doelgroepen vast te stellen, werden cijfergegevens van het OCMW geraadpleegd.

Van zodra we van start kunnen gaan met deze nieuwe steunmaatregelen, zal dit gecommuniceerd worden via de gemeentelijke communicatiekanalen (infozine, website, Facebook, …).

OCMW-voorzitter Els De Turck: ‘Vanuit de Vlaamse regering ontvangt Oosterzele hiervoor 16 386,56 euro subsidies. Dat kunnen wij specifiek inzetten als consumptiebudget voor mensen met een laag inkomen. In Oosterzele willen we tot een systeem komen waarbij we iedere inwoner die tot de kwetsbare doelgroep behoort, vier waardebonnen van 25 euro geven die bij een lokale handelaar kunnen besteed worden. Op die manier ondersteunen we Oosterzelenaren die het nu maatschappelijk moeilijker hebben in tijden van Covid en stimuleren we hen om lokaal te kopen zodat we ook onze lokale handelaars een duwtje in de rug kunnen geven!”

Info: Els De Turck   — Schepen voor Sociale zaken, Voorzitter Bijzonder Comit é Sociale Dienst , 0498 12 76 22, els.deturck@oosterzele.be,   Marijke De Meyer, adjunct-algemeendirecteur,09 / 363 88 93, marijke.demeyer@ocmwoosterzele.be.

X