Zeven bewoners en acht medewerkers in woonzorgcentrum Denderoord besmet met COVID-19


Geraardsbergen. Bij 7 bewoners en 8 medewerkers van het woonzorgcentrum (WZC) Denderoord is COVID-19 vastgesteld. De familie van de bewoners van afdeling 2 en alle medewerkers van WZC Denderoord werden op de hoogte gebracht. De bewoners worden geïsoleerd en de medewerkers gaan in Quarantaine.

Schepen van Sociale Zaken David Larmuseau (CD&V): ‘De directie van Denderoord staat in nauw contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid. De zorgteams werken intensief samen met de coördinerend en raadgevend geneesheer en de eerstelijnszone Dender Zuid om de gevolgen maximaal in te perken. Om de draagwijdte en de perceptie van de situatie correct weer te geven en onnodige ongerustheid te voorkomen, wil het lokaal bestuur transparant blijven communiceren over de verdere ontwikkelingen.’

Verder roept het lokaal bestuur nogmaals op om de richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid stipt op te volgen: handen regelmatig wassen, zo veel mogelijk fysieke contacten vermijden en social distancing. Surf voor de laatste updates naar www.info-coronavirus.be of naar onze website www.geraardsbergen.be.