Politiezone Geraardsbergen/Lierde investeert in een cameraschild als wapen tegen verkeersoverlast en criminaliteit.

Midden oktober werd op de politieraad van de zone Geraardsbergen/Lierde de begroting voor het jaar 2021   goedgekeurd. De grootste voorziene investering is ongetwijfeld het ANPR-cameraschild dat het grondgebied van de politiezone zal omsluiten. Tegen eind 2021 zullen er op de belangrijkste invalswegen en meest strategische plaatsen zes slimme camera’s hangen met als doel de verkeersoverlast te bestrijden en daders van criminele feiten sneller vatten. De camera’s maken het immers mogelijk om onmiddellijk te reageren bij misdrijven, wat de pakkans verhoogt.  

De eerste grote investering onder de nieuwe korpschef van politie Geraardsbergen/Lierde is een feit: een cameraschild dat het grondgebied van de politiezone moet omsluiten en afschermen via een vast netwerk van ANPR-camera’s. ANPR staat voor ‘Automatic Number Plate Recognition’ of automatische nummerplaatherkenning. De camera registreert 24 uur op 24 elk kenteken dat voorbijkomt én neemt een foto van het voertuig. De gelezen kentekens worden vergeleken met een lijst gezochte kentekens: nummerplaten van bestuurders die verkeersboetes hebben openstaan of die gezocht worden voor bijvoorbeeld een lopend onderzoek.   Is er een match dan spreekt men van een ‘HIT’ die dan verder kan onderzocht worden. Het systeem beperkt zich niet alleen tot de Belgische nummerplaten, maar leest ook buitenlandse kentekens. De beelden, die zowel in real time als retro kunnen bekeken worden, moeten het korps van Geraardsbergen en Lierde helpen in de bestrijding van verkeersoverlast zoals vluchtmisdrijven, overdreven snelheid, niet verzekerde voertuigen, … én zullen ook door de lokale recherche worden gebruikt als onderzoekstool in diverse dossiers.

De installatie van de camera’s zal in twee fases gebeuren, waarbij de plaatsing van de eerste twee camera’s reeds is voorzien voor eind 2020 en dit op de N263 en de N495. De tweede fase loopt tot eind 2021. In deze periode zullen nog vier extra ANPR-camera’s worden geplaatst. Twee ervan op de N42, één tegen de grens met buurgemeente Lessen en één in de richting van Zottegem. Verder komen er nog 2 ANPR-palen op de N8, één in de richting van Ninove en één in Lierde tegen de grens met Brakel. In totaal zullen er dus zes ANPR-camera’s worden geplaatst. Deze camera’s, in combinatie met de trajectcontroles van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en de camera’s van de omliggende zones, vormen zo een schild dat bijna de volledige politiezone van Geraardsbergen en Lierde omsluit.

Burgemeester De Padt juicht de investeringsplannen van het korps toe. “Deze intelligente camera’s komen op belangrijke invalswegen rond het grondgebied van onze politiezone. Dit zal op termijn zeker zorgen voor een verdere daling van de criminaliteit én zal ook de verkeersoverlast inperken. Wie bijvoorbeeld met een ongekeurd voertuig rondrijdt, zal onze stad niet meer onopgemerkt kunnen binnenrijden.

Ook burgemeester Soetens is tevreden dat het cameraschild er komt! “Dergelijk cameranetwerk zal onze politiezone niet enkel helpen bij het opsporen van niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen, ook in de strijd tegen de (georganiseerde) criminaliteit is dit een belangrijke stap vooruit. Criminelen zullen het vanaf volgend jaar nog moeilijker krijgen om ongezien feiten te plegen in Lierde en Geraardsbergen.