Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • In een vroeger NUUS-bericht (zie via deze link) kon u lezen dat het college besloot om niet in te gaan op de vraag van vzw VBF (Verdediging der Belgische Foorreizigers) om aan iedere foorkramer die heeft ingetekend voor een jaarlijkse standplaats, een compensatiepremie van 160 euro per dag noodgedwongen sluiting toe te kunnen omdat de augustuskermis niet kon doorgaan. In dit verband laat schepen van financi ën Leen Goossens nog weten, voor een goed begrip, dat de foorkramers noch voor de sinksenfoor noch voor de augustuskermis een standplaatsvergoeding hebben moeten betalen (wat nogal vanzelfsprekend is als de kermissen niet plaatsvonden).

  • De stad heeft voor een bedrag van 320,79 euro een strookje grond met een oppervlakte van 8,50 m ² (vroeger eigendom van M. Goeman) aangekocht om reden van openbaar nut, namelijk voor de realisatie van het RUP Sanitary waarvoor eerder ook al andere grondinnemingen gebeurden. Ook de kosten voor heet inschrijven van de notarisakte bij de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie en het ereloon van de notaris zijn ten laste van de stadskas.

 

  • Er loopt overigens sinds 6 november ll. en nog tot en met 4 januari 2021 een openbaar onderzoek rond het RUP Sanitary. Het ontwerp ervan met toelichtingsnota, procesnota, grafische plannen en stedenbouwkundige voorschriften ligt nog tot dan samen met de scopingnota voor het publiek ter inzage bij de dienst ruimte in het Administratief Centrum Sanitary (2e verdieping), elke werkdag na afspraak tussen 9 en 12 uur. Die documenten kunnen eveneens digitaal geraadpleegd worden via downloads op www.zottegem.be. Daar staat ook te lezen hoe bezwaren en opmerkingen (schriftelijk) kunnen ingediend worden.