Voorstel actieplan trage wegen ter goedkeuring op de gemeenteraad, krijgt ruim onvoldoende van Armand Matthijs


Geraardsbergen. Deze avond staat de goedkeuring van het actieplan trage wegen Geraardsbergen en deelgemeenten op de agenda van de gemeenteraad. Armand Matthijs – woordvoerder van Rebus vzw – geeft op de valreep nog enkele bedenkingen mee. De woordvoerder van Rebus vzw geeft aan het voorstel van het stadsbestuur een onvoldoende. Het uitgewerkte plan is trouwens niet conform het nieuwe decreet gemeentewegen.

Rebus vzw blijft bij haar standpunt dat dorpen en wijken optimaal moeten worden verbonden via aaneengesloten autovrije trage wegen. Autovrije lussen in en rond bepaalde dorpen en autovrije verbindingen naar belangrijke plaatsen, zoals scholen, zijn prioritair. Armand Matthijs: ‘Andere wegen hebben minder of geen betekenis en kunnen eventueel afgeschaft worden. Met het geld van de welvoeglijkheidsvergoeding (=aangelanden die terug volledige eigendom verwerven van een voetweg) kunnen ontbrekende niet autovrije stukken in traag wegennet verworven worden.’

De geplande uitvoering op korte of langere termijn voor welke trage wegen in aanmerking komen, was ‘onduidelijk en arbitrair’. Voor Armand Matthijs is het trouwens heel duidelijk: ‘Een buurtweg moet altijd open zijn, tenzij men beslist om hem af te schaffen of te verleggen. Nu is zowat de helft van de trage wegen niet toegankelijk en bruikbaar…’.

In het verleden is in Geraardsbergen een praktijk ontstaan en gegroeid om wandelwegen en fietspaden uit te tekenen op straat, zonder voet- en fietspad. Volgens Armand Matthijs wou men hiermee de illusie wekken dat we hier een zogenaamde ‘wielerstad’ en ‘wandelparadijs’ hebben. ‘Uiteraard is dit beleidsbedrog en vooral in tegenstrijd met een kerntaak van iedere overheid: zorgen voor de veiligheid van de bewoners (art 135 nieuwe gemeentewet).’

Het nieuwe voorstel dat deze avond ter goedkeuring voorligt, is in strijd met het nieuwe decreet gemeentewegen. ‘Daarin staat duidelijk omschreven dat het om wegen moet gaan voor niet gemotoriseerd verkeer. Het wegennet moet fijnmazig, veilig en het algemeen belang dienen. Er moet tevens een wegenregister zijn. Momenteel is er geen publieke kaart buurtwegen-fietsverbindingen en ook geen toegankelijk onderhoudsplan.’

‘Trage wegen zijn onmisbaar voor snelle verplaatsingen, gezondheidsbevordering, klimaatzorg, korte ketenontwikkeling en de verdere ontwikkeling van stad en streek. Het voorstel van de stad is niet volledig en toekomstgericht uitgewerkt, want wegen hebben maar zin als ze punten met elkaar verbinden voor stappers en fietsers. De voorstellen zijn niet in overeenstemming met de bepalingen van het decreet gemeentewegen van 3.5.2019. Met de coronacrisis en de daarmee samenhangende economische en klimaatcrisis, groeit de behoefte en de noodzaak om zich op eigen kracht te verplaatsen en te bewegen,’ geeft Armand Matthijs van Rebus mee.

Julien Borremans