N-VA stelt derde keer op rij inbreuken vast op de milieuwetgeving bij stad Ninove

De opslagplaatsen van de stadsdiensten aan de Fabrieksstraat en Pollare-Dorp zijn dankzij oppositiewerk van N-VA Ninove eindelijk vrij van afvalstoffen en asbest. Jeroen Van Assche (bestuurslid N-VA) stelde op beide terreinen activiteiten vast zonder milieuvergunning. Uiteindelijk werd binnen de meerderheid de hete aardappel doorgeschoven naar schepenen Katie Coppens (Samen) en Marc Torrekens (Open VLD). Beide inbreuken werden vervolgens door hen toegegeven en het afval werd door de stadsdiensten afgevoerd. Voor één van hen was zelfs een berisping van de Oost-Vlaamse milieu-inspectie nodig om tot actie over te gaan.

Karolien De Roose (gemeenteraadslid N-VA) ontdekte nu dat minstens een deel van het afval werd verplaatst naar het containerpark van de stadsdiensten aan het Paul de Montplein. Dit terrein staat ingekleurd op het BPA Burchtdam als archeologische site. Op deze historisch waardevolle gronden, de Burcht, bevinden zich letterlijk en figuurlijk de fundamenten van onze stad. Opnieuw worden er afvalstoffen gestort zonder enig respect voor de milieuwetgeving. Verschillende afvalfracties liggen er zelfs al jarenlang door elkaar, gezien de overwoekering van vegetatie.

Karolien De Roose vraagt dat het stadsbestuur werkt aan diepgaande oplossingen op lange termijn. Het verhuizen van afvalstoffen, van de ene niet vergunde opslagplaats naar de andere, is onverantwoord. Bij de laatste vaststelling aan het Paul de Montplein rijst zelfs de vraag of er geen sanering van de grond moet gebeuren. Vast staat dat het stadsbestuur (met Groen in het schepencollege) totaal geen respect toont voor milieunormen en milieuwetgeving.