De Lijn voorziet extra buscapaciteit voor Lierde.

Private busmaatschappijen zullen De Lijn tijdens de spits bijspringen.

Marc De Ville in een bushokje.
Marc De Ville & Enzo Van den Kerckhove

Open VLD Lierde laat met trots weten dat er ook in Lierde tijdens de spits heel wat “versterkingsritten” door private busmaatschappijen zullen voorzien worden om De Lijn te ontlasten.

Met de start van het schooljaar bleek de capaciteit van het openbaar vervoer,   vooral met de geldende corona maatregelen, tijdens de spitsuren vaak ontoereikend. De voorbije weken heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters, in samenwerking met de lokale besturen, de pijnpunten in kaart gebracht. Hierdoor worden er in diverse steden en gemeenten extra bussen ingezet.

Voor de gemeente Lierde  krijgen de lijnen 13, 17, 39 en 49 op bepaalde tijdstippen extra capaciteit doordat er een private bus de gewone Lijnbus volgt.

“Wij zijn zeer blij met deze extra capaciteit. Iedereen moet in deze moeilijke tijd zijn steentje bijdragen . Het openbaar vervoer kan hier dus ook niet in achterblijven.” laat Enzo Van den Kerckhove, bestuurslid van Open Vld Lierde, weten.

Open VLD gemeenteraadslid Marc De Ville voegt hier aan toe: “ Als gewezen schepen van Mobiliteit ben ik zeer verheugd met dit nieuws. Ik onderhield altijd een zeer goede relatie met de openbare vervoersmaatschappijen, en ben dus ook blij dat ons mooie Lierde niet vergeten wordt. Veiligheid primeert, dus vergeet zeker jullie mondmaskers niet.”