Natuurpunt plantte 300 bomen in het natuurgebied het Burreken  

Er is te weinig bos in Vlaanderen.
Met een bebossingsgraad van slechts 11% is Vlaanderen een van de bosarmste regio’s in Europa. Nochtans spelen bossen een belangrijke rol in het klimaatvraagstuk. Maar ze zijn ook de groene ruimtes waar mens en dier nood aan hebben.
Daarom plantte Natuurpunt op 21 november 300 bomen aan in het natuurgebied het Burreken. Op verschillende locaties werden 300 nieuwe bomen en struiken aangeplant.
Het gaat om zomereik, fladderiep, es, veldesdoorn, meidoorn, lijsterbes en hazelaar.
Normaal zou dat met buren en jeugdverenigingen  gebeuren maar daar stak corona een stokje voor.
De plantactie in Maarkedal paste in de ‘Dag van de natuur’ van Natuurpunt, de opendeurdag van alle natuurgebieden in Vlaanderen.

Bossen zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit, voor de zuivering van onze lucht en voor het welzijn van mensen. In Vlaanderen is hiervoor nog veel werk aan de winkel:.
Met een bosbedekking van zo’n 11% is Vlaanderen één van de bosarmste regio’s in Europa. Het gemiddelde van de Europese Unie is 43%. Vooral in de buurt van onze woonkernen en steden zijn er niet genoeg bossen om in te spelen, lopen of wandelen.
Natuurpunt geeft alvast het goede voorbeeld en plantte op 21 november 300 bomen aan in het natuurgebied het Burreken.
In Maarkedal werden 300 bomen geplant op een aantal percelen in het natuurgebied het Burreken. Natuurpunt koos voor inheemse boomsoorten als zomereik en fladderiep en struiksoorten als meidoorn en hazelaar.
“Dankzij deze aanplant maken we een sterk, divers bos waarin veel soorten zich goed voelen. Deze bosuitbreiding zal zorgen voor een nieuw biotoop voor enkele typische soorten van het natuurgebied het Burreken zoals de vuursalamander, ree en houtsnip. Ze hebben nood aan voldoende oppervlakte bos waar ze zich kunnen voeden, voortplanten en verschuilen” zegt Dirk Criel, conservator van het natuurgebied.

Natuurpunt riep buren, sympathisanten en jeugdverenigingen op om mee te helpen dit nieuw bos te realiseren. De vereniging biedt ook de mogelijkheid aan om de aankoop en aanplant van het nieuw bos te financieren. Vanaf 40 euro zorgt Natuurpunt ervoor dat er 20 m ² nieuw bos bijkomt. Donateurs worden dan   uitgenodigd om de boompjes zelf te komen planten op de boomplantdag. Helaas stak corona hier een stokje voor en werden de bomen door de vrijwilligers geplant.

foto Wim Dirckx

X