Soroptimist Zottegem voert actie tegen geweld op vrouwen

Orange the world

Zottegem, 25 november 2020 – Op 25 november, de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, vestigen de Verenigde Naties en vele organisaties zoals Soroptimist International de aandacht op deze veel voorkomende schending van mensenrechten.  

Die dag wordt de “ORANGE THE WORLD” campagne gelanceerd.

Orange the world

Een 16-daagse van activisme om het publiek bewust te maken van gender gerelateerd geweld. Als uiterlijk teken daarvan zullen veel gebouwen over de hele wereld oranje worden verlicht.

Soroptimist International is al enkele jaren zeer actief betrokken bij deze campagne.

Naast de verlichting van een groot aantal gebouwen in oranje, zullen de 56 Belgische clubs informatie- en sensibiliseringscampagnes organiseren om ervoor te zorgen dat de Belgische regering eindelijk beslist om het Verdrag van Istanbul, dat ze op 12 september 2012 heeft ondertekend, uit te voeren.

De cijfers stijgen… en Belgi ë?

Naar schatting heeft 35% van de vrouwen in de wereld op een bepaald moment in hun leven te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld van hun partner of met seksueel geweld van een niet-partner.

De huidige gezondheidscrisis gaat gepaard met een significante stijging van het aantal gemelde gevallen van Intra familiaal geweld, net op het ogenblik dat verschillende diensten op het gebied van justitie, gezondheid en zorg worden ingeschakeld in de strijd tegen de pandemie (bron Verenigde Naties). Helaas beschikt Belgi ë nog steeds niet over volledige, offici ële gegevens.

Wat vraagt Soroptimist International of Belgium aan onze beleidsmakers?

  • een jaarlijkse telling van alle geweld tegen vrouwen om zo betrouwbare statistieken en een adequaat en doeltreffend overheidsbeleid te ontwikkelen.
  • een wijziging van het bestaande wetgevingskader, zodat misdrijven tegen vrouwen in het wetboek van strafrecht worden opgenomen en worden erkend als misdrijven op basis van geslacht en dus een verzwarende omstandigheid vormen.

Over Soroptimist International

Soroptimist International is een vereniging van 72.000 vrouwen die samenwerken om het leven en de status van vrouwen en meisjes te verbeteren. Sinds 1921 financieren zij overal ter wereld projecten, voeren zij concrete acties uit, verstrekken zij informatie en zorgen zij voor bewustmaking.

Soroptimist is een krachtige en effectieve stem voor de rechten van de vrouw, met vertegenwoordiging in internationale organen zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

Soroptimist in Belgi ë heeft meer dan 1.650 leden en is lid van de ‘Conseil des Femmes Francophones’ en van de Vrouwenraad.

X