Update uit AZ Sint-Elisabeth Zottegem: aantal opnames daalt

Update uit AZ Sint-Elisabeth Zottegem:

Iets later dan in andere streken daalt het aantal covid-pati ënten in ons ziekenhuis dan toch. Er worden stilaan meer positieve pati ënten ontslagen en ook het aantal opnames daalt. Toch hebben we nog bijna 60 positief geteste pati ënten en blijft de druk op Intensieve Zorgen aanhouden; een zestal pati ënten blijven kunstmatig beademd en de anderen worden met grote hoeveelheden zuurstof ondersteund.
Enkele weken geleden kenden we eveneens vrij veel besmettingen bij onze medewerkers. Ook op dit gebied zien we een gunstig keerpunt, waardoor de puzzel om op alle afdelingen voldoende medewerkers aan het werk te krijgen iets makkelijker op te lossen valt. We blijven dan ook volkomen in de mogelijkheid om alle urgente en noodzakelijke ingrepen en onderzoeken uit te voeren. De meeste raadplegingen en de medische beeldvorming blijken eveneens in staat om een bijna normale werking te laten zien.
Onze grootste bezorgdheid blijft de situatie in een aantal woonzorgcentra; onze huisartsen en de directies van deze woonzorgcentra doen er alles aan om de besmettingen zoveel mogelijk in te perken, maar mogelijks zullen van hieruit nog enkele ziekenhuisopnames noodzakelijk worden.
Ook al begint één en ander heel zwaar te wegen op onze pati ënten, onze artsen en medewerkers en op éénieder van jullie, toch moeten we nog even doorbijten om deze gunstige evolutie te kunnen aanhouden.
X