De nieuwe verantwoordelijke voor contacten met de pers eerste inspecteur Tineke Schamp

Nieuwe persverantwoordelijke bij de politiezone Brakel

Eerste inspecteur Tineke Schamp wordt verantwoordelijk voor interne & externe communicatie

Commissaris Delphine Schelpe was en is iets  meer dan 7 jaren persofficier geweest van de politiezone Brakel/Maarkedal/Horebeke/Zwalm. Ze geeft nu de fakkel door aan eerste inspecteur Tineke Schamp.

Jaren terug volgde commissaris Delphine Schelpe onze gekende Brakelse figuur Johnny Miserez op. Waar is de tijd?

Wnd korpschef Delphine Schampe: ” Ik wil jullie allen danken voor de berichtgevingen die jullie aan onze PZ gewijd hebben. Ook al kunnen we als politie jullie niet altijd de informatie geven die jullie wensen, weet dat we de wijze waarop we kunnen samenwerken enorm waarderen.

Een samenwerking gebaseerd op wederzijds respect en transparantie waar het kan heeft geloond. Daarnaast hebben jullie de nodige inspanningen geleverd om ons korps in the picture’ te brengen op onze vraag. Ook dat weten we enorm te appreci ëren. Hoewel ik als persofficier afscheid neem en er even nostalgisch van word, geef ik vanaf 30 november met veel plezier de fakkel door aan Tineke. Met  de aanwerving van Tineke zetten we meer dan ooit in op interne en externe communicatie, transparantie en vernieuwing. Tineke zal een   goede band   uitbouwen en verder   werken aan een mooie samenwerking.”

Tineke Schamp: “Ik ben in 1998 gestart bij de Rijkswacht. Na mijn opleiding heb ik 2 jaar in Brussel gewerkt. Daarna ben ik naar Ninove gegaan en heb   binnen de dienst interventie   20 jaar ervaring.”

Als nestor van de lokale pers heet ik Tineke van harte welkom en wens haar veel succes toe   in haar carrière.   We hopen dat de pers steeds discreet beroep kan doen op onze lokale politie.

 

 

 

X