Reflecterende huisnummers in Oosterzele?

Voorstellen Open Vld plus en N-VA

Open Vld plus en N-VA wijzen op het belang van reflecterende huisnummers. Hun voorstellen zitten anders in elkaar. Fractieleider Open Vld plus Filip Michiels: ‘Het gebeurt regelmatig dat de ambulanciers en andere hulpverleners (bijvoorbeeld huisartsen van wacht) ’s nachts aanbellen bij de verkeerde voordeur omdat in één straat verschillende huisnummers na elkaar ontbreken of zeer onduidelijk zijn aangebracht. Open Vld plus stelt voor om aan alle inwoners en bedrijven een gratis reflecterend huisnummer te bezorgen, met instructies waar en hoe dit best op te hangen. N-VA lanceert het voorstel om twee keer per jaar een oproep te doen aan de inwoners die dan gratis een reflecterend huisnummer kunnen aanvragen, nieuwe inwoners krijgen een reflecterend huisnummer bij intekenen bevolkingsregister. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

‘Bij sommige spoedinterventies — bijvoorbeeld bij hart- of herseninfarcten — maken deze minuten tijdverlies soms het verschil tussen leven en dood. In bijna de helft van de interventies bij duisternis is er sprake van een moeilijk te lokaliseren woning. Ook voor postbodes en brandweerlui heeft een duidelijk leesbare huisnummer een belangrijke meerwaarde. Het gemeentebestuur kan met deze actie aantonen dat een reflecterend huisnummer een meerwaarde is om zichtbaar te zijn. Bij eventueel verlies of beschadiging zouden we dan voorstellen dat op de gemeente een duplicaat verkregen kan worden, tegen kostprijs. Uit gelijkaardige initiatieven van andere gemeenten, kan de kostprijs van dit initiatief geraamd worden op zo’n 15.000 euro. Open Vld plus stelt voor om de uitgespaarde middelen op de budgetposten van recepties, die wegens Corona niet doorgingen, hiervoor aan te wenden. Zo worden deze middelen nuttig besteed, en kunnen hiermee mensenlevens gered worden’, aldus Filip Michiels.

N-VA: ‘Dergelijke voorstellen hebben al in vele gemeenten hun ingang gevonden. We hopen dat dit nu ook kan in Oosterzele. Ons voorstel zit anders in elkaar dan het idee van Opel Vld plus. Wij geven niet éénmalig aan elke inwoner een reflecterend huisnummer. Wij zijn ervan overtuigd dat ons voorstel op termijn effectiever is omdat wij pleiten voor een steeds terugkerende oproep. Wanneer je éénmalig iedereen een reflecterend huisnummer geeft, zal er slechts een fractie zijn die er op dat moment ook effectief iets mee zal doen. Door een steeds terugkerende oproep zullen we mensen bereiken die er ook effectief gebruik van zullen maken. Het teruggevend effect zorgt ook voor sensibilisering waardoor we geloven dat dit op termijn meer effect zal hebben. Dat laatste moet uiteraard het doel zijn: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen er het belang van inzien. Binnen onze afdeling hebben we met Dieter Lumen een spoedverpleegkundige die vanuit ervaring deze problematiek goed kent en dit voorstel bij ons mee uitwerkte’, duidt voorzitter   Simon Lejeune het standpunt van N-VA. Zichtbare huisnummers zijn een noodzakelijk hulpmiddel voor hulpdiensten, politie, postbodes, pakjesdiensten,…Ook in Oosterzele wordt vastgesteld dat huisnummers nog al te vaak slecht zichtbaar zijn of zelfs ontbreken. ‘Als hulpverlener ervaar je enkel onmacht wanneer je tijd verliest met het zoeken naar het juiste huisnummer. Deze tijd kan in sommige gevallen het verschil maken tussen leven en dood. Zeker wanneer het donker is of het is slecht weer, kunnen reflecterende huisnummers het verschil maken’, zegt Dieter Lumen, bestuurslid N-VA en spoedverpleegkundige AZ Sint — Elizabeth Zottegem.     Reporter 17

X