Bijkomende benoeming voor oud-Zottegems pastoor Paul De Neve

Nadat E.H. Paul De Neve nagenoeg twee jaar geleden door de toenmalige Gentse bisschop Luc Van Looy benoemd werd tot rector van het heiligdom en van de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Oostakker, heeft diens opvolger Mgr. Lode Van Hecke de oud-Zottegemse pastoor nu ook benoemd tot hoofdaalmoezenier van de Stichting Ziekenwerk Bedevaarten van het bisdom Gent. Daarnaast is hij tevens pastoraal en liturgisch verantwoordelijke voor de diocesane bedevaarten.

Als (gewezen) lid van de pastorale equipe van het dekenaat Zottegem was E.H. Paul De Neve van februari 2015 tot eind 2018 pastoor van Oombergen, Sint-Goriks-Oudenhove en Sint-Maria-Oudenhove alsook parochievicaris (lees: hulppastoor) in de andere parochies van het dekenaat. Hij woonde in de pastorie aan de Acacialaan in Bevegem. E.H. Paul De Neve is 61 jaar (geboren in Gent op 5 april 1959) en werd eerst op 1 juli 1989 tot diaken en daarna op 26 december 2004 tot priester gewijd. Hij is master in de theologie en godsdienstwetenschappen.

X