Bram De Geeter (sp.a) over diftar: ‘Dit wordt een ramp!’

Socialisten roepen de collega’s in de gemeenteraad op om de nieuwe manier van afvalophaling nog niet in te voeren.


Geraardsbergen. De nieuwe manier waarop het restafval zal worden ingezameld, gaat volgens de sp.a uitdraaien op een ramp. ‘Zoals het nu in de steigers staat, wordt het een fiasco’, aldus raadslid Bram De Geeter. ‘Nochtans zijn er voldoende opties om van diftar een succes te maken.’ Volgens de sp.a moet de gele afvalzak in het stadscentrum behouden blijven. ‘Het stadsbestuur mag de kost niet afwimpelen op de burger, zo kweek je weerstand tegen een milieuvriendelijker afvalbeleid.’

De raadsleden van de sp.a gaan komende dinsdag op de gemeenteraad alles uit de kast halen om hun collega’s te overtuigen. ‘We willen hen doen inzien dat de nu voorliggende regeling nefast is’. Verder wijst De Geeter erop dat de socialisten absoluut een voorstander zijn van gedifferentieerde tarifering (diftar) omdat dit uitgaat van het principe ‘de vervuiler betaalt’. ‘Een goed diftar-beleid kan de mensen sensibiliseren en de afvalstromen doen afnemen’.

De socialisten vrezen dat wat nu voorligt, de weerstand tegen een beter afvalbeleid in de hand zal werken. ‘Het systeem met de bakken is niet geschikt voor het stadscentrum en ten tweede wordt het geld uit de zakken van de mensen geschud!’

Problematisch
Restafval zal opgehaald worden in bakken, in plaats van in gele vuilniszakken. ‘Voor mensen die ‘een achteruit’ hebben, zal dit wel lukken. Ze kunnen de bak stockeren en uitkuisen en ze kunnen doorgaans ‘beter weg’ met etensresten (composthoop, kippen,…). Voor wie echter in een rijwoning woont, met een klein tuintje of een ‘koer’, wordt dit echt problematisch.’
Bovendien zijn de smalle voetpaden in het stadscentrum totaal ongeschikt om er bakken op te plaatsen. ‘De dagen waarop restafval in het centrum wordt opgehaald, zal de stad veranderen in een hindernissenparcours’

De sp.a pleit voor een gemixt systeem: ‘Voor het stadscentrum vragen we om de gele vuilzakken te behouden.’ De socialisten vragen om de invoering van het diftarsysteem uit te stellen en verschillende andere – betere – opties te overwegen. ‘Hopelijk kunnen wij   onze collega’s hiervan in de gemeenteraad overtuigen!’

‘Boekhoudkundige zakkenvullerij’
‘Bovendien kiest het stadsbestuur voor de regeling die het duurst is voor de burger’. De Geeter omschrijft dit als ‘boekhoudkundige zakkenvullerij’: ‘de stadsbegroting wordt gespaard maar de burger betaalt de prijs.’   De inwoners zijn ongerust over dit nieuwe systeem. Je voelt in hun reacties nu al de boosheid opborrelen en ze zullen zich bedrogen voelen.’ De sp.a vreest dan ook dat het bestuur op deze manier het draagvlak voor een milieuvriendelijker afvalbeleid volledig wegvaagt.

Julien Borremans

X