De open ruimte in Merelbeke definitief beschermen?

Groen Merelbeke doet een oproep voor een gezamenlijk engagement over alle partijgrenzen heen.

Merelbeke, 22 december 2020
Merelbeke beschikt nog over veel mooie stukken open ruimte. Die staan, zoals in vele gemeenten, zwaar onder druk. De Vlaamse regering maakt het beschermen van open ruimte onbetaalbaar voor gemeenten. Groen Merelbeke vindt de sleutel om het wel te doen: over de partijgrenzen heen een afspraak maken voor de volgende 20 jaar.
Het bewaren van de open ruimte is voor Groen al vele jaren een belangrijk strijdpunt. De tijd van nieuwe grote verkavelingen is echt voorbij. Te veel open ruimte is in het verleden ingepalmd geworden door verkavelingen. Er is reeds een aanzet gegeven met de opstart van het RUP ‘Bescherming open ruimte’. Daar zouden helaas nog 3 woonuitbreidingsgebieden kunnen worden aangesneden. Groen hoopt dat het gemeentebestuur die optie herziet en radicaal kiest voor een zo ruim mogelijke bescherming van de open ruimte.

Maar ondertussen heeft de Vlaamse Regering vorige week een akkoord bereikt over de zogenaamde betonstop, nu bouwshift waardoor het voor de gemeenten die er echt werk willen van maken, onbetaalbaar wordt. “Eigenaars zouden immers recht hebben op 100% van de actuele marktwaarde van die gronden, te betalen door de gemeenten. Dat kunnen de gemeentekassen niet aan”, reageert Groen-fractieleider Stefaan van Hecke ontgoocheld.

Gemeenten kunnen opteren om geen actieve bescherming te voorzien, waardoor die gebieden tot in 2040 niet kunnen worden aangesneden voor bebouwing, tenzij bij beslissing van de gemeenteraad. Groen Merelbeke neemt daarom een opmerkelijk initiatief, over de partijgrenzen heen. “Mocht Merelbeke voor deze optie kiezen, wellicht de enige betaalbare, dan stelt Groen voor om met alle partijen die vandaag vertegenwoordigd zijn in deze gemeenteraad, samen een schriftelijk engagement aan te gaan om, welke politieke meerderheid er zich in de toekomst ook vormt, deze woonuitbreidingsgebieden niet te laten bebouwen”, legt Van Hecke uit.
Hij vervolgt: “Een gezamenlijk politiek engagement, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, is wellicht de enige manier om deze waardevolle open ruimte op een betaalbare manier ongeschonden te houden voor de toekomstige generaties Merelbekenaren.”
Groen Merelbeke hoopt dat alle partijen positief zullen reageren op deze constructieve oproep.
De volledige tussenkomst van Groen Merelbeke is hier  te lezen.
X