Cultuurraad Lierde biedt rustende wandelaars het project “Bankverhalen” aan.

Doordat er door de lockdowns haast geen sociaal leven meer mogelijk is trokken de Vlamingen er de laatste maanden massaal wandelend of fietsend op uit.

Hier speelde de Lierdse Cultuurraad, die door de coronamaatregelen ook haar traditionele activiteiten diende te annuleren, op in. Tijdens de eerste lockdown herwerkte de Cultuurraad vier wandelingen, één per deelgemeente, waaraan een fotozoektocht gekoppeld werd.

Dit werd zulk succes dat ze bij de tweede lockdown niet lang dienden te twijfelen om terug iets voor de wandelende en fietsende bevolking te organiseren.

Doordat er verscheidene leden van het dagelijks bestuur ook regelmatig de wandelschoenen aantrokken wist men dat er gretig gebruik gemaakt werd van de 32 zit- en picknickbanken die in 2014 op initiatief van de toenmalige Schepen van Toerisme Rudy Mortier geplaatst werden.

Met dit in het achterhoofd groeide het idee om hier de rustende wandelaar of fietser een met de plaats gerelateerd verhaal aan te bieden. Het project “Bankverhalen” was geboren.

Cultuurambtenaar Lieve Henau en PR-verantwoordelijke van de Cultuurraad Bert Wastyn, de bezielers van het project, herwerkten hiervoor enkele volksverhalen. Voor het opnemen van deze podcasts werd beroep gedaan op professioneel verteller Tom Van Outryve bijgestaan door muzikant en geluidsman Stijn Wastyn van Cie Collage vzw.

Project “Bankverhalen”

Als proef wordt er momenteel één verhaal per deelgemeente voorzien.

Op vier locaties worden op de paaltjes aan de banken door de TD van de Gemeente Lierde QR-codes bevestigd waaraan telkens één van de “Bankverhalen” gelinkt is.

Deze QR-codes zullen vanaf 30 december 2020 ter plaatse aangebracht zijn. Een mooi nieuwjaarsgeschenk van de Lierdse Cultuurraad voor alle sportieve cultuurminnende inwoners.

Verhalen en locatie:

Kartuizerplein — Sint Martens Lierde – verhaal “het Kartuizermonster”

Sint Jansplein — Hemelveerdegem – verhaal “GuGuus” (de kleinzoon van den Dikken van Sesjans)

Kapel Muizenhol — Deftinge – verhaal “Hof te Muisenhol tijdens in de Geuzentijd”

Hoek Stuivenberg/Langestraat — Sint Maria Lierde- verhaal “De mysterieuze verdwijning van Hilon é Liets”

 

Bankverhalen Lierde Cultuurraad