AZ Sint-Elisabeth Zottegem: 14 bevallingen meer, 16 tweelingen

In het voorbije jaar 2020 vonden er in de materniteit van het Zottegemse Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth 756 bevallingen plaats (waarvan 7 stuipbevallingen),wat resulteerde in een totaalcijfer van 772 geboorten: 385 meisjes en 387 jongetjes. Daarbij zagen ook zestien tweelingen het levenslicht (in 2019 waren er dat zes) Nog in vergelijking met 2019 zijn dat 14 bevallingen en 24 baby’s meer (in dat jaar waren er 742 bevallingen en 748 geboorten). Door 77 % van de moeders werd vorig jaar gekozen voor borstvoeding.

Deze jaarcijfers van het AZ Sint-Elisabeth gaan in tegen de algemene, dalende trend in Vlaanderen. Volgens het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie dat alle ziekenhuisbevallingen verzamelt en registreert, werden immers in het voorbije jaar in de zowat 60 materniteiten van de Vlaamse ziekenhuizen in totaal 60.303 bevallingen opgetekend, ofte een daling van 2,39 % in vergelijking met 2019. Voor de provincie Oost-Vlaanderen werd – 0,30 % becijferd. Voor de materniteit van het Zottegemse ziekenhuis komt het aantal bevallingen in 2020 neer op een toename van 1,9 % ten opzichte van het jaar tevoren (toen ook al een stijging van 10,4 % in vergelijking met 2018 te noteren viel). H ét recordjaar in de geschiedenis van het AZ Sint-Elisabeth is 2013 met toen 780 bevallingen en 791 geboorten.

X