DCIM100MEDIADJI_0068.JPG

Oosterzele wordt 4,5 ha bos rijker

VRV – terreinen krijgen nieuwe toekomst

De leegstaande, voormalige site van het VRV en van het Vlaams varkensstamboek in Scheldewindeke, goed voor een totale oppervlakte van 12 hectare, krijgt een nieuwe toekomst. Dat kondigden eerste schepen Orville Cottenie en Vlaams ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele samen aan tijdens een werkbezoek aan Oosterzele. Meer dan één derde van de terreinen, 4,5 ha, maken plaats voor een nieuw aan te planten bos en worden vervolgens overgedragen voor beheer aan Natuur en Bos. De andere delen worden verder beheerd door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en geven plaats voor een nieuwe ontwikkeling.

ingezonden foto n va Simon

De voormalige site van het VRV en van het Vlaams varkensstamboek in Scheldewindeke staat voor een totale oppervlakte van 12 hectare. De site staat momenteel leeg en wordt beheerd door ILVO (het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek). De gebouwen en terreinen kunnen echter niet langer volledig ingeschakeld worden binnen de onderzoeksactiviteiten van ILVO. Dat is de reden waarom de Vlaamse regering de toekomst van de site onder de loep nam, in goed overleg met het gemeentebestuur. Na een studie door ILVO over de mogelijkheden en in nauw overleg met minister Demir werd beslist om de site een nieuwe bestemming te geven. In de praktijk zal het domein van 12 hectare opgesplitst worden in drie.

MEER BOS VOOR OOSTERZELE

Meer dan één derde van het terrein, 4,5 ha, maakt plaats voor een nieuw aan te planten bos (achteraan de site). Daartoe wordt ongeveer 4,5 ha overgedragen aan het Agentschap Natuur en Bos. Deze bestemming kadert in het bosuitbreidingsplan van de Vlaamse regering en meer bepaald in het plan van Vlaams minister van Natuur, Zuhal Demir (N-VA), dat beoogt om tegen 2024 een uitbreiding van 4.000 hectare extra bos in Vlaanderen te realiseren.

“Door leegstaande terreinen als deze op een verstandige manier een nieuwe toekomst te geven en daarbij voluit in te zetten op meer bos maakt de gemeente de juiste keuze. Ik ben blij dat ik hen een partner heb om onze ambitie van 4.000 ha extra bos tegen 2024 waar te maken”, luidt het bij minister Demir. “Meer bos voor de Oosterzelenaar is zeer welkom. Tijdens de coronacrisis hebben we allemaal gezien hoe Vlaanderen de natuur en de bossen herontdekt heeft. Tegelijk hebben we gezien hoe groot de vraag is naar meer bos. Een ambitie die de Vlaamse regering in de praktijk wil brengen en waarbij we een partner vinden in dit gemeentebestuur”.

LEEGSTAANDE TERREINEN NIEUWE TOEKOMST GEVEN

Een tweede deel (waarop momenteel gebouwen staan) zal worden verkocht aan derden, maar zal pas ontwikkeld kunnen worden na een passende   herbestemming van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen. De gemeente zal de verdere mogelijkheden onderzoeken. Een derde deel zal verder beheerd worden door ILVO (deel vooraan aan straat).

“We laten er geen gras over groeien”, zegt minister Diependaele, die het plan als Oost-Vlaamse minister ten volle steunt. “Dit jaar al zetten we verdere stappen vooruit. Oost-Vlaanderen wordt door dit initiatief een groenere provincie én slaagt er in Oosterzele in om leegstaande terreinen een nieuwe en duurzame toekomst te geven. Een zeer goede zaak die hopelijk op veel plaatsen navolging krijgt”. “Wij zijn bijzonder tevreden met de aanplant van dit nieuwe bos. Dit past volledig   in onze lokale ambitie om binnen deze legislatuur nog meerdere ha bos te kunnen realiseren. Op die manier leveren wij   met onze gemeente een beperkte maar toch belangrijke bijdrage aan de klimaatproblematiek”, zegt schepen Orville Cottenie. Het is de bedoeling dat de verdere stappen in de loop van 2021 kunnen doorgaan. In tussentijd wordt het terrein geregeld gebruikt door de politiediensten voor   interventie-oefeningen en als oefenterrein voor dronepiloten van ILVO en een aantal ander partijen.

X