©Hart Van Nederland - Covid-19 vaccins

Ninovieters krijgen coronavaccin in voormalig belastingkantoor aan de Bevrijdingslaan

Ninovieters, die zich willen laten vaccineren tegen het corona-virus, zullen terecht kunnen in het voormalig belastingkantoor aan de Bevrijdingslaan in Ninove.

De eerstelijnszone Dender Zuid, waar naast Ninove ook Geraardsbergen deel vanuit maakt, krijgt zo twee vaccinatiecentra. Naast het centrum (Veldmuis) in Geraardsbergen komt er ook één in het oude belastingkantoor in Ninove.

Locatie

Het oude belastingkantoor (Bevrijdingslaan 7) en De Veldmuis werd als locatie voor het vaccinatiecentrum gekozen om verschillende redenen, waaronder:

  • Voldoende groot, met extra afzonderlijke ruimtes en de mogelijkheid tot het cre ëren van aparte in- en uitgangen;
  • Makkelijk bereikbaar, zowel met eigen vervoer als met het openbaar vervoer (halte van De Lijn op 100m, NMBS-station op 1km). Er wordt verder onderzocht of aanvullende transportmogelijkheden, zoals bv. shuttlediensten, ingezet kunnen worden;
  • Rolstoeltoegankelijk;
  • Voldoende parking;
  • Sanitaire voorzieningen beschikbaar;
  • Voldoende verluchting.

Voor de sportactiviteiten die normaal gezien doorgaan in De Veldmuis zal tijdelijk een alternatief worden gezocht, en dit voor de hele periode waarin het vaccinatiecentrum er gehuisvest is.

Timing

De Belgische bevolking wordt in verschillende fases gevaccineerd. Wie juist wanneer gevaccineerd wordt, hangt af van leeftijd, eventuele risicogroep of beroep. 65-plussers en risicopati ënten zullen, volgens het faseplan van de Belgische overheid, gevaccineerd kunnen worden vanaf maart 2021.

Binnen de eerstelijnszone Dender Zuid volgen de lokale besturen van Geraardsbergen en Ninove de situatie op de voet zodat de vaccinatiecentra operationeel kunnen zijn vanaf het moment dat deze doelgroepen aan de beurt komen.

Burgemeester Tania De Jonge

Burgemeester van Ninove Tania De Jonge: Het is van belang dat we voor onze inwoners zelf een vaccinatiecentrum inrichten, dit gebeurt in nauw overleg met de eerstelijnszone Dender Zuid. We hebben een uitgebreid locatie onderzoek gedaan van zowel stedelijke als private gebouwen en kwamen na analyse tot de conclusie dat het belastinggebouw volledig voldoet aan de voorwaarden om vier volwaardige vaccinatielijnen te voorzien.”

Burgemeester Guido De Padt

Iedereen wordt tijdig verwittigd met een datum waarop hij/zij zich kan aandienen bij het vaccinatiecentrum. Voor personen die  zich niet  zelf  naar De Veldmuis  kunnen verplaatsen, zoekt het lokaal bestuur mogelijke  vervoersmiddelen.

“De Veldmuis is een locatie die zich goed leent als vaccinatiecentrum. Niet alleen is de sportzaal meer dan voldoende groot, ze is ook makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en biedt voldoende parking. We zijn blij dat we een vaccinatiecentrum kunnen installeren in zowel Geraardsbergen als Ninove zodat onze burgers niet te ver moeten om zich te laten vaccineren”, zegt burgemeester Guido De Padt.