Afbeelding van angelo luca iannaccone via Pixabay

20.000 euro Zottegemse steun voor ontwikkelingssamenwerking

In het kader van steun aan ontwikkelingssamenwerking heeft het Zottegemse stadsbestuur beslist om aan elk van de volgende vier verenigingen voor het voorbije werkjaar 2020 een subsidie van 1.000 euro te verlenen. Tussen haakjes vermelden we telkens waar en rond welk project de betrokken vereniging werkzaam is: Trias (ondersteuning ledenorganisaties voor kleinschalige ondernemers in Ecuador), Wereldsolidariteit (gezondheidszorg in Indonesi ë), Oxfam Wereldwinkel (steun coöperatie Coopasa voor eerlijke wereldhandel) en Broederlijk Delen (kleinschalige familiale landbouw in Peru).

De volgende acht organisaties ontvangen ieder een toelage van 2.000 euro: Kisangani (plattelandsontwikkeling in Congo), Cunina (beter onderwijs in Haïti), Koninklijk Atheneum Zottegem (watervoorzieningen in Oeganda), Toogal Djanque (onderwijs voor kansarme kinderen in Senegal), Xavi-Indi ë (hulp aan kansarme kinderen in Indi ë), Born in Africa (educatieve ontwikkeling in Zuid-Afrika), Boll é Boll é (bouw van scholen voor secundair onderwijs in Tanzania) en Kikukwe (drinkwatervoorzieningen en onderwijs ook in Tanzania).