Jean-Paul De Buysscher Voorzitter Volley Vlaanderen reageert op stopzetting Saturnus Michelbeke

Woensdag brachten we uitvoerig bericht over de stopzetting van Saturnus Michelbeke   in de hoogste reeks van het dames volleybal. We vroegen Jean-Paul De Buysscher uit Oudenaarde tevens voorzitter van volley Vlaanderen naar toelichting bij dit gebeuren.

Jean-Paul De Buysscher: “Zoals je bekend is speelt Saturnus Michelbeke in de hoogste afdeling van het land (Liga Dames).

Vorig jaar werd een competitiehervorming doorgevoerd waarbij de Vlaamse competitie (vroegere divisies) opging in de nationale reeksen. Dit geldt trouwens ook voor de corresponderende reeksen uit Walloni ë (FVWB). Dit betekent dat alle reglementeringen op elkaar moesten afgestemd worden, ook het homologatiereglement (de reglementeringen van Volley Belgium, Volley Vlaanderen en die van FVWB). Doel van de hervorming is het verhogen van de kwaliteit van het volleybal (in gans Belgi ë) en het rechttrekken van een aantal scheefgegroeide reeksindelingen (herstel van de piramide, gelijkschakelen dames-reeksen enz…). Kwaliteit verbeteren betekent niet alleen een mooie structuur, maar ook verhoging van het spelniveau en noodzakelijkerwijze ook het opkrikken van de infrastructuur. Dit betekent dat hoe hoger de reeks waarin je speelt, hoe hoger de normen van de zaal zijn. Het homologatiereglement is trouwens terug te vinden op de website van Volley Belgium.

Om iedereen dezelfde mogelijkheden te geven werden alle anomalie ën bekeken en opgelijst. Voor de meeste aanpassingen die moeten gebeuren werd aan de clubs gemeld hoeveel tijd ze hebben om hun accommodatie in orde te brengen. Maw dit seizoen zitten we onder meer in een overgangsperiode en werden de uitzonderingen toegestaan.

Wat specifiek Michelbeke betreft zijn er aan de club afwijkingen toegekend  die -net zoals andere ploegen die gelijkaardige problemen kennen – geldig tot en met het seizoen 22-23 (ook het schema van de zaal is terug te vinden op de website van Volley Belgium onder de rubriek COMPETITIE HOMOLOGATIE.

Uiteraard betreuren we de beslissing van Saturnus Michelbeke om te stoppen op het hoogste niveau maar als je de toelichting van de club even doorneemt, zal je merken dat homologatie slechts 1 van de redenen is bij het nemen van de beslissing.”