Nieuwe plannen voor Langestraat en andere Openbare Werken in Zottegem

  • De stad Zottegem, gemeente Oosterzele, Aquafin, TMVW en de overheidsdienst Agentschap Wegen en Verkeer hebben een samenwerkingsovereenkomst voor het herinrichten van het deel van de Provinciebaan vanaf huisnr. 152 tot aan de spoorwegovergang (spoorlijn Gent — Zottegem). Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, het vernieuwen van de rijweg + fietspaden en het voorzien van voetpaden. De totale kostprijs is geraamd op 5.616.369 euro waarvan 318.221 euro ten laste van Zottegem (voor de aanleg van voetpaden). De rioleringswerken zijn kortelings gegund aan de firma Besix Intra uit Schelle.

 

  • Ook in een deel van de Bontestraat in Sint-Maria-Oudenhove zijn er rioleringsweken in het verschiet. Het gaat over het deel tussen het Assensveld en de Steenweg (grondgebied Sint-Martens-Lierde) waarvan Zottegem en Lierde tezamen het wegdek willen vernieuwen omdat de huidige kasseiverharding er zich in slechte staat bevindt. Bedoeling is om tegelijk, in samenwerking met de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling, ook een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Na de nodige openbare procedure zijn deze rioleringswerken nu toegewezen aan de bvba Lievens uit Kruisem. De totale kostprijs ervan werd becijferd op 1.531.328 euro waarvan 209.898 euro ten laste van Zottegem (rest ten laste van Lierde en TMVW).

 

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest, de TMVW en de stad Zottegem broeden op plannen om de Langestraat, Tweekerkenstraat en een deel van de Godveerdegemstraat (tussen het kruispunt met de Tweekerkenstraat en de Jasmijnstraat) heraan te leggen. Dit houdt in: het voorzien van een nieuwe wegverharding, veiliger fietspaden en een nieuwe gescheiden riolering met de nodige buffering. Besloten werd voor de opmaak van deze plannen gezamenlijk een studiebureau aan te stellen en hiervoor is de keuze gevallen op Evolta Engineers uit Sint-Joost-ten-Node. Aan dit studiebureau moet voor het ontwerp 691.336,63 euro betaald worden, waarvan 26.447,20 euro uit de Zottegemse stadskas (rest ten laste van TMVW en Vlaams Gewest).