Alle buitenschoolse activiteiten t.e.m. krokusvakantie afgelast wegens tientallen besmettingen


Geraardsbergen. In Geraardsbergen woeden momenteel verschillende corona-uitbraken onder lagereschoolkinderen, al dan niet in Britse variant. Om de uitbraken zo snel mogelijk in te dijken en nieuwe broeihaarden te vermijden, is het belangrijk dat klasbubbels niet vermengd worden. Daarom worden buitenschoolse activiteiten voor -13-jarigen afgelast tot en met de krokusvakantie (21 februari 2021). Hierdoor sluit ook de Buitenschoolse Kinderopvang De Speeldoos de deuren. De opvang is enkel open voor kinderen waarvan de ouders geen enkele andere opvangmogelijkheden hebben.

“Er zijn momenteel verschillende uitbraken in de Geraardsbergse lagere scholen. Meestal gaat het om een kleine haard, soms om een grotere cluster. Van zodra een besmetting opduikt, volgt uitgebreide testing en contactopvolging. Op die manier kunnen we heel kort op de bal spelen en telkens opnieuw de puzzel leggen”, legt burgemeester Guido De Padt uit.

Welke buitenschoolse activiteiten worden concreet afgelast?
Buitenschoolse activiteiten voor -13-jarigen kunnen niet doorgaan tot en met 21 februari 2021, het einde van de krokusvakantie. Het betreft alle activiteiten – zowel aangeboden door het lokaal bestuur als door priv é-instanties – waarbij klasbubbels worden vermengd: sport, kunstlessen, carnavalstages, cultuurkampen, jeugdbeweging, …

De Kunstacademie sluit de deuren voor leerlingen uit het lager onderwijs. De lessen zullen digitaal verlopen. Voor leerlingen uit het secundair onderwijs en de volwassen verandert er niets.
Ook de buitenschoolse opvang De Speeldoos gaat dicht. Hierop geldt een uitzondering voor volgende kinderen:

  • kinderen van ouders in essenti ële beroepen die niet aan thuiswerk kunnen doen
  • kinderen uit kwetsbare gezinnen
  • kinderen van ouders die geen ander alternatief hebben dan de grootouders

“We zijn er ons van bewust dat het annuleren van de buitenschoolse activiteiten, ook tijdens de krokusvakantie, voor heel wat ouders een moeilijke situatie cre ëert. De coronacijfers in onze lagere scholen nopen ons echter tot deze maatregel. We merken dat besmettingen heel snel overgezet worden wanneer klasbubbels elkaar kruisen.
Opvang is echter cruciaal voor mensen in essenti ële beroepen en kwetsbare gezinnen. Zij kunnen dan ook nog steeds terecht in De Speeldoos”, besluit schepen van Jeugdbeleid en Onderwijs Fernand van Trimpont.

Hoe staat het ervoor in de scholen?
In Geraardsbergen woeden momenteel verschillende corona-uitbraken onder lagereschoolkinderen. Van zodra er een besmetting is, wordt er consequent opgetreden.
Concreet uit zich dat meestal in het feit dat bepaalde leerlingen of een klas/klassen getest worden en in quarantaine gaan. Bij een verspreide uitbraak, kan een school de deuren sluiten. Eerder was de sluiting van volgende 3 scholen gecommuniceerd: basisschool Viane (t.e.m. 01/02), basisschool Idegem (t.e.m. 01/02) en basisschool De Zeppelin (t.e.m. 29/01).

Basisschool Viane
Het aantal besmettingen werd, op basis van de resultaten van de tweede test, als volgt bijgesteld: 8 personeelsleden en 34 leerlingen raakten besmet met corona.

Basisschool Idegem
Het aantal besmettingen werd, op basis van de resultaten van de testing, als volgt bijgesteld: 4 leerkrachten raakten besmet, net zoals 24 leerlingen.

Basisschool De Zeppelin
De testing van de leerkrachten uit basisschool De Zeppelin gaf aan dat 1 leerkracht besmet is met corona. Verschillende resultaten van andere leerkrachten zijn nog niet bekend.
Door hun afwezigheid is het voor de school echter moeilijk om in onderwijs of opvang te voorzien.

De situatie wordt overal strikt opgevolgd.