Inwoners planten anoniem bomen aan in Horebeke

Op een clandestiene wijze hebben enkele inwoners van Horebeke het heft in eigen handen genomen. Moe van de politieke passiviteit in hun gemeente plantten ze met spade en bomen in de hand her en der doorheen de gemeente lindes en essen aan.

In Horebeke loopt al enkele maanden een politiek debat over de aanplant van bomen. Politieke oppositiepartijen zoals Groen en N-VA dienden elk op hun beurt voorstellen in op de gemeenteraad om een bos of gewoon bomen aan te planten. De meerderheid van Volksbelangen bleef echter onverzettelijk en wou niet ingaan op die voorstellen.

“Die impasse waren wij wat beu”, laten de anonieme boomplanters weten. “De aanplant van bomen is immers een belangrijk wapen tegen de klimaatopwarming. Net daarom geeft de Vlaamse overheid heel wat subsidies aan gemeentebesturen, particulieren, bedrijven en natuurverenigingen die bomen willen aanplanten.” De actievoerders verkiezen anoniem te blijven omdat de actie niet draait om hen maar om de bomen en het klimaat. Het betreft inwoners die elkaar kennen en verenigden. Ze kregen daarbij hulp van verschillende mensen voor de aankoop van de bomen.

“We willen daadkracht, geen politiek spel tussen meerderheid en oppositie. We willen niet blijven toekijken vanop de zijlijn hoe Horebeke de boot mist met betrekking tot de klimaatproblematiek, openbaar groen, natuur en recreatie”, geven ze als reden. “Bomen nemen nu eenmaal CO ² op. Maar daarnaast hebben bomen een verkoelend effect bij hittegolven, zorgen ze voor een goede luchtvochtigheid en houden ze de bodem goed vast tegen erosie. En zoals corona bewezen heeft, genieten mensen van een wandeling in het bos of de natuur.”

De initiatiefnemers beslisten om in eerste instantie enkele bomen aan te planten op een tiental locaties in Horebeke. Enkel op braakliggende gronden van de overheid. Gronden en tuinen van particulieren lieten ze ongemoeid. Een van de locaties is te vinden aan de buurtweg die ter hoogte van de Kromstraat naar de Geuzenhoek gaat. “Op de plaats waar de gemeente een nieuwe zitbank plaatste, hebben we een linde geplant”, zegt een van de planters. “Een linde is een boom die voor schaduw zorgt, wat op deze open plek aan de zitbank welgekomen zal zijn in de zomer. Het zal hier aangenamer vertoeven zijn. Bovendien bloeit een linde uitbundig wat dan weer goed is voor bijen.”