‘Geef de mensen echte inspraak over de invulling van groene ruimtes en recreatie.’


Geraardsbergen. Twee jaar geleden viel de beslissing om den dok te sluiten.   Omdat het vrij stil is rond de herinrichting van Den Bleek (twee jaar na de sluiting en na twee tropische zomers én één jaar corona) grijpt het actiecomit é deze gelegenheid aan in een poging het grote publiek op de hoogte te houden.

‘Het stadsbestuur heeft onthardingssubsidies aangegrepen om een project voor de herinrichting van Den Bleek op poten te zetten en daar een sausje van beweerde burgerparticipatie over te gieten.   Het project lijkt totaal te verwateren omdat de inbreng van de gemiddelde burger niet ernstig wordt genomen’, stelt Marleen Francq van het actiecomit é Den Dok Blijft. ‘Daarom hebben wij uiteindelijk het overleg verlaten.’

‘Afwijkende meningen worden niet geduld’
‘Binnen het overleg georkestreerd   door Regionaal Landschap blijven nog enkele burgers over.   Geflankeerd en geleid door ambtenaren van de stad zitten ze in de grot van Plato, alle voeling met de maatschappelijke realiteit ging verloren.   De organisatoren van dit overleg hebben het handig gespeeld want de overgebleven deelnemers   werd voorwaar het gevoel aangepraat dat ze goed bezig zijn. Afwijkende meningen worden niet geduld en in het beste geval weggewuifd als teken van verzuurdheid.

Wie probeert in alle eerlijkheid een eigen input te doen wordt afgesnauwd en in het belachelijke getrokken.   De stad heeft trouwens ook al een soort bemiddelaar aangetrokken, officieel om de plooien glad te strijken maar in werkelijkheid om de kritische geesten buiten te werken.   De omvang van het kostenplaatje voor diens diensten is onbekend,’vervolledigt Geert Van Damme van Den Dok Blijft.

‘ Toppunt van cynisme is wel dat oorspronkelijk de indruk werd gegeven dat Den Bleek zou worden opgenomen in een breder project rond de toekomst van de Denderoevers.   Binnen de kerngroep Den Bleek liet de stad de deelnemers zelfs brainstormen   over de Hunnegemsite en over de Unal. Echte participatie is evenwel geen bezigheidstherapie voor idioten die men alles kan wijs maken.   Op   Den Bleek wil men ontharden en een paar 100 m verder gaat men verharden want er is een nieuwe omgevingvergunning aangevraagd door de groep Vanhee, die al meerdere pogingen deed om een vergunning te krijgen’, verduidelijkt Van Damme.

E én groot masterplan
‘De stad had stappen moeten zetten om de ganse site van Den Bleek tot de Unal in één groot masterplan te gieten, ecologisch en recreatief, zodanig dat de priv éontwikkelaar geen nieuwe initiatieven had kunnen nemen.
Dat nu de mogelijkheid zou worden gecre ëerd dat op de Unal een ambachtelijke zone komt betekent dat het stadsbestuur nog steeds geen echte beleidskeuzes heeft gemaakt dewelke aansluiten bij de economische en ecologische realiteit’, verduidelijkt Marleen Francq

‘ Het stadsbestuur weet al lang dat er bij een groot veel van haar bevolking echt de hoop leeft op een ernstig project rond de Denderoevers. Je kan niet op 1 plaats ontharden en op een andere verharden.’   Maar het gaat volgens het actiecomit é ook om meer: ‘Een gebrek aan ecologisch inzicht om eindelijk in de toekomst definitief komaf te maken met overstromingsgevaar.

Ligt de toekomst van de stad in ecologie en aangepaste recreatie dan wel in het faciliteren van een nieuwe priv é ambachtelijke zone, net op de grens van het centrum en enkel bereikbaar via nu reeds overbelaste wegen?’
Het actiecomit é Den Dok Blijft doet een ware oproep: ‘Geef de Geraardsbergenaar groen en water en de mogelijkheid om van openluchtwaterrecreatie te genieten, inclusief zwemmen in de open lucht.’