Gemeente krijgt subsidie van 92.000 euro voor grondinname voor fietssnelweg

Maaike Afschrift: 'Groen Oosterzele tevreden met inspanningen provincie

De Provincie Oost-Vlaanderen werkte de afgelopen twee jaar in Oosterzele aan de aanleg van de fietssnelweg F417 die Melle met Zottegem verbindt. In totaal kwam er bijna drie kilometer fietssnelweg bij, parallel aan de spoorweg tussen de Schellaertweg in Moortsele en de Roosbroekstraat in Scheldewindeke en tussen Houte en Kalle in Balegem. De gemeente Oosterzele stond in voor de nodige grondinnames. De provincie kent nu met terugwerkende kracht subsidies toe voor een totaalbedrag van 92.000 euro aan de gemeente voor die grondverwerving. De subsidie werd mogelijk via een   nieuw subsidiereglement dat de Provincieraad vorig jaar goedkeurde.

De fietssnelweg F417 Melle – Zottegem (16 km) loopt over een totale lengte van 9,3 km op het grondgebied van de gemeente Oosterzele. Voor de drie deeltrajecten die in 2019 en 2020 werden aangelegd door de Provincie (tussen Houte en Kalle, van de Schellaertweg tot aan de Van Thorenburghlaan en tussen de Van Thorenburghlaan en de Roosbroekstraat) nam de gemeente Oosterzele de grondinname van delen van verschillende percelen langs de spoorweg voor haar rekening. De Provincie kent aan de gemeente een subsidie toe van 92.000 euro, of 50 % van de totale kostprijs van de verwerving.

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit: Grondverwerving in het kader van de aanleg van fietssnelwegen is vaak een complexe oefening, waarbij we als provincie ideale partners vinden in de gemeenten. Het nieuwe subsidiereglement maakt het mogelijk om gemeenten maximaal financieel ondersteuning te bieden, zelfs met terugwerkende kracht. Op die manier werken we samen aan hoogkwalitatieve, veilige en comfortabele fietssnelwegen.

Het subsidiereglement voor grondinnames werd door de Oost-Vlaamse Provincieraad goedgekeurd op 17 juni 2020, en is   bekrachtigd in juni vorig jaar en trad met terugwerkende kracht in werking op 12 maart 2018.

Maaike Afschrift, gemeenteraadslid Groen Oosterzele: ‘We zijn heel tevreden over de inspanningen van de Provincie voor de aanleg van de fietssnelweg F417. De fietssnelweg zorgt voor een vlotte, veilige en comfortabele verbinding tussen de verschillende Oosterzeelse deelgemeenten, en ook Gent en Zottegem worden de komende jaren veel beter bereikbaar voor fietsers. Het unieke eraan is dat dit d é fietsverbinding wordt tussen de dorpen van de gemeente Oosterzele en dat de fietsweg tegelijk de link legt naar Melle (Gent) en Zottegem. Het is een vrijliggende fietsweg en door de ligging langs de spoorlijn zijn de reli ëfsverschillen in de streek makkelijker te overwinnen. Samen met de eerdere realisaties tussen Balegem-dorp en de provinciebaan N46, werd ondertussen 5,5 km van de 9,3 km fietssnelweg F417 op Oosterzeels grondgebied gerealiseerd. De overige 3,8 km van het traject door Oosterzele is in voorbereiding in diverse deelprojecten (Balegem – Scheldewindeke, Moortsele – Landskouter, Landskouter – Gontrode). De uitvoering staat de komende jaren gepland. Nog dit jaar gaat de schop in de grond op het deeltraject van aan te grens van Oosterzele ter hoogte van de N46 langs de spoorweg richting Elene (Zottegem).