Berlijnse kussens moeten snelheid remmen in de Bevegemstraat

Vanwege buurtbewoners kwamen het stadsbestuur steeds meer klachten ter ore over een snelheidsprobleem in de Bevegemstraat in Zottegem-Bevegem. Tegelijk werd aangekaart dat de bocht aan De Kim vaak verkeerd blijkt ingeschat te worden, hetgeen in combinatie met onaangepaste snelheid bijkomend voor een onveilige verkeerssituatie zorgt ter hoogte van dit scoutslokaal.

Daarom werd besloten in deze drukbereden straat (richting meerdere scholen in Bevegem, richting Bevegemse Vijvers) zgn. Berlijnse rijbaankussens aan te brengen. Hiermee wordt een vertragingseffect gecre ëerd en blijft in beide richtingen de gewone doorgang mogelijk (nodig gezien de Bevegemstraat volgens de wegcategorisering een lokale weg type II is). In totaal zijn er vier rijbaankussens voorzien: twee ter hoogte van huisnummer 18 en twee tegenover huisnummer 8 (telkens één op elke rijbaan).

Omdat in de Bevegemstraat ook geregeld bussen langsrijden, is de breedte van de rijbaankussens beperkt tot 1,75 meter. De lengte ervan bedraagt 3 meter en de hoogte een zestal centimeter. Rechts van de kussens blijft nog 1 meter van de gewone rijweg vrij zodat fietsers en bromfietsers vlot naast de kussens kunnen passeren. Drie groen-witte reflecterende plooibakens op de parkeerstroken langs weerszijden van de rijweg moeten voorkomen dat automobilisten de kussens kunnen omzeilen. Dat nu vanuit nog meerdere andere straten de vraag naar dergelijke rijbaankussens zal weerklinken, is bijna vanzelfsprekend.