©Sophie Richez - De ingang van het vaccinatiecentrum in Ninove

Vaccinatiecentrum Ninove is klaar om op te starten (Foto’s)

Ninove richt haar vaccinatiecentrum in aan de Bevrijdingslaan 7, in het oude belastingkantoor. De voorbije weken werd er hard gewerkt om het gelijkvloers van dit gebouw klaar te stomen om er Ninovieters hun coronavaccins te kunnen toedienen. De laatste details worden nog uitgevoerd, zodat het centrum volgende week volledig klaar staat om vanaf midden februari te kunnen starten met het vaccineren van de zorgverleners.

Kabinetsysteem

Anders dan in de meeste vaccinatiecentra in een grote open ruimte, leent dit gebouw zich beter voor het ‘kabinetsysteem’ waarbij zowel de administratie als het geven van de prik in één lokaal gebeurt. Uiteraard voldoet dit ook aan de voorwaarde van 4 volwaardige vaccinatielijnen. Hierdoor kunnen — mocht het nodig zijn — 20 à 25 mensen/uur/lijn gevaccineerd worden (of 80 à 100 mensen/uur/4 lijnen). Volgende week wordt het proces uitvoerig getest. Vanaf 15 februari zullen verschillende zorgverleners hun eerste vaccinatie krijgen.

Burgemeester Tania De Jonge: “In enkele weken tijd werd dit gebouw omgebouwd tot een vaccinatiecentrum. Een niet te onderschatten inspanning van o.a. onze technische dienst en de IT-dienst. Ik ben dan ook heel erg fier op het resultaat. We hebben trouwens bewust gekozen voor een gebouw dat geen impact heeft op de sport- of evenementensector. Het vaccinatiecentrum moet immers tot 31 oktober 2021 beschikbaar blijven. We hopen dat we tegen dan toch terug volop kunnen sporten en feesten, en willen deze sectoren niet belasten door het innemen van een van hun gebouwen.”

©Sophie Richez – Burgemeester Tania De Jonge benadrukte haar dankbaarheid uit, naar de werknemers voor wat ze verricht hebben in één week tijd

Ook Veerle Cosyns, schepen voor gezondheidsbeleid, is trots op de inspanningen van de stadsdiensten, en telt af naar de start van de vaccinaties: “Volgende week worden nog de laatste details afgewerkt (zo maken we van de wachtruimte nog een gezellige ruimte), en kunnen we starten met de langverwachte vaccinatie, in eerste instantie voor het zorgpersoneel dat vanaf 15 februari aan bod komt.”

Binnen in het vaccinatiecentrum kom je eerst voorbij een automatische temperatuur controle om na te gaan of je koorts hebt. Indien dit niet het geval is kan je doorgaan tot aan de loketten. Daar krijg je via een ticketingsysteem een nummer toegewezen zodat je in de juiste vaccinatieruimte terecht komt. Na een kort intakegesprek volgt het prikje en 15 minuten wachttijd om te checken of niemand bijwerkingen vertoont.

Samenwerking tussen verschillende partners

Zowel eigen medewerkers van het lokaal bestuur en vrijwilligers zullen de logistieke en administratieve aspecten van het vaccinatiecentrum in goede banen leiden. Zij staan in voor het onthaal en de begeleiding. Levering, bewaring en voorbereiding van de vaccins staan onder toezicht van een apotheker. Het vaccineren zelf gebeurt door verpleegkundigen onder leiding van een arts.

“Het runnen van het vaccinatiecentrum is een samenwerking met heel veel verschillende partners. Voor de vaccinatiecentra in Geraardsbergen en Ninove — die deel uitmaken van de eerstelijnszone Dender-Zuid — hebben zich bijvoorbeeld meer dan 600 vrijwilligers aangemeld. Wij zijn elk van hen ontzettend dankbaar. Niet iedereen zal ingezet kunnen worden maar hun engagement is bijzonder hartverwarmend”, geeft Dany Dewitte, Coördinator Eerstelijnszone Dender-Zuid mee.

©Sophie Richez – Dany Dewitte, Coördinator Eerstelijnszone Dender-Zuid

Timing

De Belgische bevolking wordt in verschillende fases gevaccineerd. Wie juist wanneer gevaccineerd wordt, hangt af van leeftijd, eventuele risicogroep of beroep.

Vanaf 15 februari zullen huisdokters, thuisverplegers en tandartsen gevaccineerd worden. 65-plussers en risicopati ënten zullen, volgens het faseplan van de Belgische overheid, dan weer gevaccineerd kunnen worden vanaf maart 2021. Meer info is te vinden op www.ninove.be/coronavaccinatie.

Iedereen wordt tijdig verwittigd met een datum waarop hij/zij zich kan aandienen bij het vaccinatiecentrum.

Het vaccinatiecentrum in enkele cijfers

 • 780m ² aan beschikbare oppervlakte op het gelijkvloers
  100 m ² oppervlakte op andere verdiepingen voor de administratieve en logistieke taken.
 • 4 verschillende vaccinatielijnen maar in kabinetsvorm.

Mogelijkheid om 20 à 25 mensen/uur/lijn te vaccineren
(over 4 lijnen: 80 à 100 mensen/uur)

 • Materialen:
  • 13 pc’s
  • 13 telefoontoestellen
  • Warmtecamera (koortsmeting)
  • 4 TV-schermen
  • 10 planten
  • 100 stoelen

Vaccinatiecentrum Ninove “oud belastingskantoor”

Bevrijdingslaan 7, 9400 Ninove

©Sophie Richez – Het vroegere belastingkantoor langs de Bevrijdingslaan
©Sophie Richez – Het vroegere belastingkantoor langs de Bevrijdingslaan
©Sophie Richez – De Ingang is ook voor minder mobiele personen aangepast
©Sophie Richez – De Inkomhal
©Sophie Richez – Temperatuur wordt gemeten bij het binnengaan
©Sophie Richez – Wandelgang naar de loketten
©Sophie Richez – De nodige afstand houden kan via deze afbeeldingen op de grond
©Sophie Richez – Loketten
©Sophie Richez – De aanmeldingsloketten
©Sophie Richez – De loketten
©Sophie Richez – De wachtruimte
©Sophie Richez – één van de vaccinatieruimtes
©Sophie Richez – De uitgang
©Sophie Richez – De Uitgang