Brakelaar Ludwig De Temmerman krijgt de Reinaertprijs 2021

Ludwig heeft zich bijzonder onderscheiden op heemkundig gebied in Brakel - Horebeke en Lierde

Brakelaar Ludwig De Temmerman gaat de Reinaertprijs ontvangen voor 2021.   Deze verdienstelijke Brakelaar heeft zich op gebied van Heemkunde zeer bijzonder onderscheiden.   De heemkundekring van Zwalm zit mee achter deze erkentelijkheid van deze   verdienstelijke persoon en gaf volop haar steun   om Ludwig de prijs toe te kennen.

De Reinaertprijs

Sinds 1970 wordt door het verbond jaarlijks de Reinaertprijs uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder onderscheiden heeft op heemkundig gebied. De prijs bestaat uit een beeld van Reinaert de Vos, een kunstwerkje van de hand van beeldhouwer Firmin de Vos en een oorkonde waar sinds 1980 ook een medaille aan toegevoegd werd. Alle kringen kunnen een kandidatuur indienen, zelfs van iemand die niet tot de eigen kring behoort.

De laureaat wordt bij geheime stemming op de algemene vergadering in het voorjaar verkozen. De uitreikingplechtigheid volgt enkele maanden later op de heemdag Oost-Vlaanderen.

Ludwig De Temmerman

MOTIVERING KANDIDATUUR REINAERTPRIJS 2021
LUDWIG DE TEMMERMAN
Curriculum
Als jonge snaak ging Ludwig al cultuur opsnuiven bij optredens van de toneelvereniging ‘Die
Bronne’ en van V.I.O.S (Vooruitgang Is Ons Streven), een lokale cabaretgroep.
Als enig kind op een boerderij werd hij klaargestoomd voor de boerenstiel en studies waren
geen prioriteit, maar Ludwigs ambities reikten verder. Toen hij koos voor een opleiding aan
de landbouwschool in Oudenaarde kon dat nog op enig begrip rekenen in de
landbouwersfamilie.
In Oudenaarde ging een nieuwe wereld voor hem open: er was aandacht voor cultuur en daar
nam hij actief aan deel: shows, toneel, mime, en activiteiten van de K.L.J.
Na zijn middelbare studies kreeg hij het toch voor mekaar om in Gent de richting
Landbouwingenieur te mogen aanvatten. Al snel sloot hij zich daar aan bij de Mimegroep van
de Universiteit Gent en kreeg er les van de gekende veelzijdige kunstenaar Marcel (M.A.J.)
Hoste. De groep was een deel van het Cultureel Convent van de universiteit.
Ondertussen was hij in Nederbrakel bestuurslid geworden van de plaatselijke K.L.J., richtte
hij in 1967 mee de “Mimegroep Electron El” op, evenals de “Werkgroep Kreativiteit”. In
1968 werd hij als bestuurslid actief in het Davidsfonds Brakel. Op zijn initiatief werd een
vrije vereniging opgericht die de coördinatie van de verschillende culturele initiatieven op
zich nam, voorloper van de Brakelse Culturele Raad. In 1974 wordt hij voorzitter van de
lokale Davidsfondsafdeling; hij blijft gedurende twintig jaar in die functie.
Op 20 augustus 1968 was Ludwig ook al de eerste voorzitter van het “Kultureel Jeugdkonvent Alpha Kern”, dat in 1970 “Jeugdklub Alfa” werd. In hetzelfde jaar 1970 was Ludwig met nog vier andere leden van Mimegroep Electron El overgestapt naar toneelgroep Die Bronne. Van 1981 tot 2001 was hij voorzitter van die toneelvereniging; hij regisseerde er meer dan twintig toneelstukken.
Vanaf 1991 is Ludwig ondervoorzitter van de Brakelse Culturele Raad. Sinds 2002 (en tot op
heden) is Ludwig er ook voorzitter van. In die functie coördineert en realiseert hij talrijke
jaarlijkse evenementen, zoals de Open Monumentendag en de 11 juliviering.
Hij richt ook het Fonds ter Bescherming van het Brakels Cultureel Erfgoed (F.B.B.C.E.) op,
een werkgroep die ijvert voor het behoud en de restauratie van waardevol Brakels erfgoed.
Jaarlijks wordt ook een geslaagde restauratie bekroond. Hieruit blijkt eens te meer zijn grote zorg voor erfgoed.
Geschied- en Heemkundige Kring Triverius
Bij de oprichting van “Heemkring Triverius” in 1970 werd Ludwig meteen lid van de
Brakelse heemkundige kring. Een eerste bijdrage van zijn hand verscheen in het
januarinummer van 1989. Het jaar daarop trad hij toe tot het bestuur, en nog een jaar later
werd hij aangesteld tot ondervoorzitter. Hij bleef ondervoorzitter tot 2002; in de jaren die
voorafgingen wijzigde “Heemkring Triverius” in “Triveriusgenootschap”.
In 2002 volgde hij Paul de Pessemier ’s Gravendries op als voorzitter, functie die hij tot op
vandaag bekleedt. Intussen bleef zijn productie aan bijdragen in het tijdschrift ‘Triverius’
alleen maar stijgen; bijdragen waar een immense hoeveelheid aan heemkundig onderzoek aan voorafging. Hierna vindt u een lijst met bijdragen van zijn hand die in het tijdschrift
verschenen zijn; van enkele bijdragen is hij co-auteur.Op zijn voorstel werd in de bestuursvergadering van december 2002 de naam van de heemkundige kring gewijzigd naar “Geschied- en Heemkundige Kring Triverius”, een benaming die veel beter weergeeft waar de vereniging voor staat. Vanaf het werkingsjaar 2015 werd het verouderde gele boekje in klein formaat vervangen door een mooi ogend tijdschrift in A4-formaat, gedrukt op glanzend papier en in moderne vierkleurendruk.
Orde van Triverius
In 2004 werd de vijfhonderdste verjaardag herdacht van de geboorte van Hieremias de
Dryvere, alias Triverius. Om die herdenking groots te vieren richtte Ludwig in 2012 de
“Werkgroep Triverius 500” op. Die werking resulteerde in een onuitgegeven feestjaar 2004
met maandelijks een hoofdactiviteit, onder meer toneel, een beiaardconcert, de tentoonstelling
‘Instrumenten van pijn en hoop — 500 jaar chirurgie en farmacie’, uitgave van het boek
‘Hieremias Triverius Brachelius’, het “Triverius 500 Concerto” met uitgifte van een CD, de
organisatie van de Heemdag 2004, en als orgelpunt de historische Triverius-stoet.
In de nasleep van die viering werd onder Ludwigs impuls in 2005 de Orde van Triverius
opgericht, een vereniging die als doel heeft de herinnering aan doctor Triverius levendig te
houden en zijn verdiensten naar de buitenwereld toe beter kenbaar te maken, onder meer door het aanmoedigen van historisch onderzoek naar de figuur, de werken en de vooruitstrevende denkbeelden van deze eminente Leuvense professor, en het verspreiden van die kennis door publicaties en voordrachten. De Orde stelt zich tevens tot doel alle manifestaties die de figuur van Triverius in het daglicht stellen, in het bijzonder te Brakel en te Leuven maar ook daarbuiten, daadwerkelijk te steunen.
De Orde neemt nog ieder jaar nieuwe leden op, die zich op dit gebied verdienstelijk hebben
gemaakt.
Medisch-historisch museum
De oprichting van het Brakelse “medisch-historisch museum Hieremias Triverius Brachelius” heeft Ludwig zowat in zijn eentje bewerkstelligd, en is een waar huzarenstukje.
In 1989 had het Brakelse gemeentebestuur al eens de oprichting van een museum overwogen, maar het is toen bij een vrome intentie gebleven.
Toen de Zusters van Maria een nieuw klooster lieten bouwen in de Kasteelstraat, en hun
overbodige terreinen met oud kloostergebouw en schoolgebouwen verkochten, stond ook de
unieke art-decokapel op de lijst van te slopen gebouwen.
Ludwig heeft toen de sloop weten af te wenden en verkreeg dat het gebouw op de lijst van
beschermde monumenten kwam. Meteen vond hij een unieke herbestemming voor het
gebouw: een medisch-historisch museum. Enkele jaren eerder had de “Orde van Triverius”
een indrukwekkende verzameling van medische apparaten en hulpmiddelen “ge ërfd” van de
Zottegemse dokter W. Cornette. Ook vanuit het Museum voor Geschiedenis van de
Geneeskunde van de Gentse universiteit verhuisden medische voorwerpen naar Brakel. Er
zijn ook contacten met L’Hôpital Notre Dame à la Rose in Lessen.
In september 2014 had de offici ële opening van het museum plaats. Ieder jaar wordt de
collectie nog verder aangevuld.
Met de slogan ‘Van klisteerspuit tot hyperbaartoestel’ behandelt het museum de geneeskunde vanaf Triverius (1504 — 1554) tot nu. Het herbergt niet alleen medische instrumenten, maar ook boeken uit de 16de eeuw (werken van Triverius) en bevat een afdeling kruiden en artsenijen. Urologie, proctologie, NKO, oftalmologie, gynaecologie, en zelfs alternatieve geneeswijzen komen er nu aan bod. Maandelijks worden er gidsbeurten georganiseerd, waar Ludwig één van de gidsen is.

Documentatiecentrum
Frans Van De Mergel, de eerste voorzitter van de Brakelse heemkundige kring, gaf de aanzet
tot een documentatiecentrum. Hij stelde zijn persoonlijk archief ter beschikking van de
geïnteresseerden in een oud klaslokaal.
Inmiddels kreeg de heemkundige kring de beschikking over een lokaal in het gebouw van de
Brakelse gemeentelijke bibliotheek, en het documentatiecentrum werd er in ondergebracht.
Ludwig heeft gezorgd voor een volledige inventarisatie, en onder zijn impuls wordt het
centrum stelselmatig nog steeds verder uitgebouwd.
Publicaties
Auteur van boeken:
â–ª 50 jaar Davidsfonds Brakel, Davidsfonds, Brakel, 1980, 88 pp.
â–ª 60 jaar Davidsfonds Brakel. Kroniek van 60 jaar culturele activiteit in Brakel.
Davidsfonds, Brakel, 1992, 104 pp.
â–ª Nederbrakel op de planken. Kroniek van drie eeuwen theatergeschiedenis — V.I.O.S.
cabaret (1946-1957) — Kunstkring Die Bronne (1957-2007). Geschied- en Heemkundige
Kring Triverius, Brakel, 2007, 204 pp.
â–ª Van speeltuigmaatschappij tot Koninklijke Harmonie De Eendracht. 200 jaar “muziek” in
Brakel (1814-2014). Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, Brakel, 2015, 278 pp.
â–ª Oorlog in en om Opbrakel. De kronieken van Victor Morre. Geschied- en Heemkundige
Kring Triverius, Brakel, 2017, 446 pp.
Co-auteur van boeken:
â–ª (met Sylvain De Lange). D’Hoppe, parel aan de grens. Davidsfonds, Brakel, 1981, 43 pp.
â–ª Everbeek, Opbrakel, Parike en Zegelsem in oude prentkaarten. Europese bibliotheek,
Zaltbommel (NL), 1995, 76 pp.
â–ª (met L. Vandenhaute). Everbeek, gezinsreconstructiesn1620-1900. Triveriusgenootschap,
Brakel, 1999.
â–ª Archiefbeelden Brakel-Horebeke, Tempus Publishing Group, Gloucestershire, 2002, 128
pp.
â–ª (Red.). Een eeuw toegewijd (1909-2009). De dekenij Nederbrakel en haar parochies
vroeger en nu. Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, Brakel, 2009, 225 pp.
â–ª Met de ogen van Ren é Cosyns. Openbare Bibliotheek / Geschied- en Heemkundige Kring
Triverius, Brakel, 2012, 60 pp.
â–ª Honderd jaar dekenaat Sint-Maria-Horebeke 1913-2013. De pastorale band tussen
Horebeke, Zwalm en omliggende parochies. Geschied- en Heemkundige Kringen De
Zwalm en Triverius, Zwalm-Brakel, 2013, 296 pp.
â–ª (met Regina De Rodder). Volksreligieus erfgoed in Brakel en Horebeke. Kapellen en
kruisen langs wegen en paden. Geschied- en Heemkundige Kring Triverius, Brakel, 2020,
312 pp.
Auteur van brochures:
â–ª Het beste van 25 jaar OMD. Everbeek en Michelbeke. Open Monumentendag 2013,
Werkgroep Open Monumenten, Brakel, 2013, 38 pp.
â–ª Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst. Nederbrakel en Michelbeke. Open
Monumentendag 2014, Werkgroep Open Monumenten, Brakel, 2014, 22 pp.
â–ª Catalogus Medisch-historische tentoonstelling ter ere van Hieremias Triverius Brachelius,
Kloosterkerk van de Zusters van Maria, Brakel, 2014, 32 pp.Co-auteur van brochures:
â–ª (Red.) Bewaarbrochure Open Monumentendag 2015 (Zegelsem en Sint-KornelisHorebeke). Werkgroep Open Monumenten, Brakel, 2015, 41 pp.
â–ª (Red.) Bewaarbrochure Open Monumentendag 2016 (kasteel Sint-Maria-Oudenhove).
Werkgroep Open Monumenten, Brakel, 2016, 33 pp.
â–ª (Red.) Bewaarbrochure Open Monumentendag 2017 (kasteel en kapel Zusters van Maria —
Soieries Elite en villa De Graeve). Werkgroep Open Monumenten, Brakel, 2017, 32 pp.
â–ª (Red.) Bewaarbrochure Open Monumentendag 2018 (Parike). Werkgroep Open
Monumenten, Brakel, 2018, 31 pp.
Bijdragen in het heemkundig tijdschrift ‘TRIVERIUS’:
1989 1 Brakelse kapelletjes en kruisen, een brok lokale geschiedenis
1990 1 Brakelse openluchtkruisen
1990 3 Het kapelletje van Plasmans werd gerestaureerd.
1990 4 Enkele archiefstukken over de molen van het ‘Hemelrijk’ te Everbeek.
1991 1 Het drama van het hof ten Hazoten
1992 1 De familie Clinquant in Everbeek in de 18de en 19de eeuw.
1992 2 De familie Clinquant in Evrbeek in de 18de en 19de eeuw. Deel 2. (slot)
1992 3 De zonnewijzer van de Everbeekse Sinte-Maria-Kerk.
1992 4
Een brief en een verslag van pastoor Andreas VAN KILSDONCK, pastoor van Everbeek
van 1844 tot 1847.
1993 2 De kruising van Steneplein en de Maandagstraat
1993 2 Een paar toponiemen van Keltische oorsprong in Everbeek.
1993 3 Een merkwaardig straatnaambord en een houtsnijwerk in Everbeek.
1993 4 De familie Andr é in Everbeek in de negentiende en twintigste eeuw.
1994 1
Het bestuur van de gemeente Everbeek ten tijde van Dominique Marie De Bloos,
“maire” onder het Napoleontisch keizerrijk (deel 1).
1994 2
Het bestuur van de gemeente Everbeek ten tijde van Dominique Marie De Bloos,
“maire” onder het Napoleontisch keizerrijk (deel 2).
1995 1 90-jarig bestaan van de congregatie van O.-L.-Vrouw van 7 Wee ën te Michelbeke.
1995 3 Verkeersproblemen in Parike in 1894
1997 2 Albert De Vleeschauwer
1997 4 Historiek van het kruis op de Priem te Everbeek
1997 4 Historiek kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan de Klaaie te Everbeek
1998 2 De kaatsploeg van Everbeek-Boven in 1910
1998 3 Historiek van 125 jaar Sint-Jozefsgilde te Everbeek-Boven – deel 1
1998 4 Historiek van 125 jaar Sint-Jozefsgilde te Everbeek-Boven — deel 2
1999 2 Journalist Remi Broeckaert, een Brakelaar die bekende Gentenaar werd.
1999 3 Het werd licht in Everbeek
1999 4 Bijdrage tot de geschiedenis van de Everbeekse familie Vandenhaute
2000 1
Bijdrage tot de geschiedenis van de Everbeekse familie Vandenhaute — deel 2: het
molenaarsgeslacht
2000 2
Bijdrage tot de geschiedenis van de Everbeekse familie Vandenhaute — deel 3: de tak
van Everbeek-Boven
2000 3 Kanttekeningen bij het artikel: “Everbeek: de bakermat van een geniaal onderwijssysteem”
2000 4 Het landbouwcomice van het kanton (Neder)Brakel (1899-1999).
2001 1
Het landbouwcomice van het kanton (Neder)Brakel (1899-1999) — deel 2: van de
Eerste naar de Tweede Wereldoorlog. De rol van het commice in oorlogstijden.
2001 1 De Fransmans, seizoenarbeiders uit onze streek (1)
2001 1 Martha Van De Putte op de drempel van haar derde eeuw.
2001 2
Het landbouwcomice van het kanton (Neder)Brakel (1899-1999) — deel 3: Van de
tweede wereldoorlog tot het eeuwfeest
2001 2 De Fransmans, seizoenarbeiders uit onze streek (2).
2001 3 De Fransmans, seizoenarbeiders uit onze streek (3)
2002 1
Het landbouwcomice van het kanton (Sint-Maria-) Horebeke (1891-2000)- Deel 1 –
Van de stichting tot de 2de Wereldoorlog.
2002 2
Het landbouwcomice van het kanton (Sint-Maria-) Horebeke (1891-2000). Deel II: De
periode 1940-1967
2002 3
Het landbouwxcomice van het kanton (Sint-Maria-) Horebeke (1891-2000). Deel III:
van 1967 tot einde van het comice (slot).
2003 1 Ledenlijst van de veeverzekering te Sint-Kornelis-Horebeke uit 1902
2003 2
Geschied en Heemkundige Kring Triverius. Een aanpassing van de naam van onze
vereniging.
2003 2
De firma R. Vandecandelaere-Veys (RVN), uitgeverij van rouw- en
communieprentjes.
2003 3
De firma R. Vandecandelaere-Veys (RVN), uitgeverij van rouw- en communieprentjes
(2).
2003 3 In memoriam Victor Morre, ere-ondervoorzitter
2003 3 De kostersfamilie Cordier in Everbeek (1).
2003 3 De geschiedenis van de Ruygerswatermolen.
2003 4 De kostersfamilie Cordier in Everbeek (2).
2004 1 De kostersfamilie Cordier in Everbeek (3).
2004 2 Rouwprentjes, een historische schets.
2004 2 De kostersfamilie Cordier in Everbeek (4).
2004 2 Het dorpscaf é “In het wit peerd” te Elst omstreeks 1910
2004 3 50 jaar geleden kwam Jozef Clauwaert uit Elst om het leven in een transportvliegtuig.
2004 4 De smidse van Jan Baptist De Vleeschauwer te Michelbeke
2005 1 De lange weg naar Altwarp (D), krijgsgevangenen uit onze streek tijdens WO II.
2005 2 De familie Lampo in Everbeek
2005 2 Een merkwaardig document over Nederbrakel uit 1469 in de archieven van Rijsel.
2005 3 Roger Uytterhaegen. Memoires van een merkwaardig Elstenaar.
2005 3
60 jaar geleden werd de tweede en laatste wielerwedstrijd Brussel-Everbeek
gereden.
2005 3 Wolf Feels kapel of de kalvarie langs de Oudenaardsestraat te Elst.
2005 4 Een verdwenen klein monumentje langs de Ommegangstraat te Elst.
2005 4 Een transactie na de loting van 1846 in Nederbrakel.
2005 4 Het Brakels cabaretgezelschap V.I.O.S.
2006 1 Enkele notities omtrent de Rovorstmolen te Zegelsem
2006 1 Het Brakels cabaretgezelschap V.I.O.S. (2)2006 1 Dobbelen om een paard in Nederbrakel
2006 2 In memoriam Luc De Ruyver
2006 2 Reconstructie van de Sint-Jozefskapel in de Kremerstraat te Everbeek
2006 2 Het Brakels cabaretgezelschap V.I.O.S. (3)
2006 3 De tragische geschiedenis van juffrouw Germaine, “Meetje” uit het Hemelhuis
2006 3 Het Brakels cabaretgezelschap V.I.O.S. (4)
2006 3 Drukkerij August Defrène, Nederbrakel (1883-1920) (1)
2006 4 Drukkerij August Defrène Nederbrakel (1883-1920) (2)
2007 1 De Sint-Antoniuskapel in de Molenhoekstraat gerestaureerd
2007 1 De familie Van Der Linden – Brouwers te Sint-Maria-Oudenhove
2007 1 Drukkerij August Defrène Nederbrakel (1883-1920) (3)
2007 2 Drukkerij August Defrène Nederbrakel (1883-1920) (aanvullingen)
2007 2 Hubert Rousseau , een Zuid-Afrikaanse kunstschilder uit Nederbrakel
2007 2 Ren é Vandesande een Brussels kunstschilder uit Everbeek
2007 3
30 jaar geleden kende een deel van Sint-Maria-Oudenhove drie verschillende
gemeentebesturen
2007 3 Samenwerkende melkerij de Maagd van Sint-Maria-Horebeke
2007 4 Madona, de zonderlinge vrouw op de Toepberg
2007 4 100 jaar geitenkeuring in Michelbeke
2008 1 Historiek van het gemeenteonderwijs te Michelbeke
2008 2 Merkwaardige vondst langs de Brakelbosstraat
2008 2 Soieries Elite Brakel, 75 jaar
2008 2 De federatie “Eenheid en Vooruitgang” bestaat 100 jaar
2008 3 Relicten van expo 58 in Brakel en Horebeke
2008 4 Madona, de zonderlinge vrouw op de Toepberg, deel 2 – de zwerftocht
2008 4 Meetje koster en de kostersfamilie Van Wijmeersch te Michelbeke
2009 1 De familie Van Der Bracht te Michelbeke
2009 1 100 jaar geleden – De Stationsstraat te Nederbrakel
2009 1 “Sortie de secours” Een Horebeeks rockgroepje
2009 2 Het kasteel van de Heren van Nederbrakel
2009 2 Hubert Rousseau, een Zuid-Afrikaans kunstschilder uit Nederbrakel
2009 2 Zichtkaart van Victor Morre eindelijk aangekomen
2009 2 Kroniek van 35 jaar Culturele Raad Brakel
2009 2 De kapel te Koroot – parel aan de Everbeekse kroon
2009 3 De Herenhuizen van de Kasteelstraat. Het huis van Louis Bernaeyge
2009 3 Bestaat de Sint-Pieters ruiterommegang al 190 jaar?
2009 4 Stevenisten in Nederbrakel
2009 4 Vijftig jaar geleden kreeg Nederbrakel een beiaard
2009 4 In memoriam Paul Baguet
2009 4 De herenhuizen van de Kasteelstraat. Het huis van dokter Faingnaert
2010 1 De herenhuizen van de Kasteelstraat Het huis van veearts Roman
2010 1 Stevenisten in Everbeek (2)
2010 2 De zilveren penning uit 1862 is terecht
2010 2 De herenhuizen van de Kasteelstraat. Het huis De Wolf
2010 2 De familie van Pieter-Frans Regaert champetter te Michelbeke2010 2 Ruim 30 jaar geleden werd in Brakel een gemeentelijke sportraad opgericht
2010 3 Opnieuw een penning van de ruiterommegang
2010 3 De herenhuizen van de Kasteelstraat. Het huis van dokter D’Haese
2010 3 De familie van Pieter-Frans Regaert champetter te Michelbeke — deel 2
2010 3 De vier gezusters De Staercke
2010 4 De herenhuizen van de Kasteelstraat. Het huis van Maurice Cosyns
2010 4 Aanvullingen in verband met “de molen te Vele”
2010 4 De familie van Pieter-Frans Regaert champetter te Michelbeke – deel 3
2010 4 40 Jaarjeugdclub Alfa – wat voorafging, de stichting en de jaren in de Serpentestraat
2011 1 De herenhuizen van de Kasteelstraat. Het huis van Keizers Maria
2011 1 Drie penningen van Nederbrakel waarvan twee van de ruitersommegang
2011 1 Het boerenhuis van Verrebeke te Opbrakel
2011 1 Het boerenhuis van Verrebeke te Opbrakel – de bewoners –
2011 1 Genealogische informatie over Maria Pieyns
2011 2 De herenhuizen van de Kasteelstraat. Villa Jerome
2011 2 Enkele notities omtrent de moordzaak in Ronse
2011 2
Het boerenhuis van Verrebeke te Opbrakel – de bewoners – correcties en
aanvullingen
2011 3 De herenhuizen van de Kasteelstraat. Het verdwenen huis van notaris Van Damme
2011 3 De familie Gaublomme-Van Wymeersch in Nederbrakel
2011 3 Brit Robert Side is op zoek naar Zegelsemse oorlogsheldin
2011 3 Rad van hondentredmolen bleef bewaard in Brakel
2011 4 De herenhuizen van de Kasteelstraat. Het verdwenen huis van brouwerij Cosyns’
2011 4 De familie Gaublomme-Van Wymeersch in Nederbrakel – aanvulling
2011 4 Tobias gaat op reis in Opbrakel en keert terug in Sint-Maria-Oudenhove
2011 4 Kapel ‘Van Der Linden’ te Elst
2012 1
De (heren)huizen van de Stationsstraat en de Serpentestraat – De brouwerijen De
Clooter – Derby en Beerens
2012 1 Vlasnijverheid in het volkslied
2012 2 De (heren)huizen van de Neerstraat. Het huis van notaris Dujardin
2012 2 Het genootschap van de H. Franciscus Xaverius te Elst
2012 2 De familie van onderwijzer- kunstschilder Ren é Cosyns
2012 3 De (heren)huizen van de Neerstraat Het huis van notaris De Waegenaere
2012 3 Ren é Cosyns — een poging tot analyse van zijn werk
2012 4 De (heren)huizen van de Neerstraat De huizen van Van Den Dooren
2012 4 Honderd jaar geleden overleed Edgard Tinel
2012 4 Reverend Father Libert De Waegenaere
2013 1 De familie Van Der Linden in Nederbrakel
2013 1 De Paters Montfortanen in D’Hoppe (1)
2013 1 Jeremias Triverius, leraar van Vesalius?
2013 2 Industri ële archeologie – De Top-Bronnen omstreeks 1930
2013 2 De Paters Montfortanen in D’Hoppe (2)
2013 2 Hoevetje in de Pieter Hoelmanstraat te Opbrakel
2013 2 Winfried Driver, afstammeling in mannelijke lijn van Triverius
2013 3 De Paters Montfortanen in D’Hoppe (3)2013 3 Simon De Ruyver, uurwerkmaker uit Nederbrakel
2013 3 Winterlandschap van Ren é Cosyns
2013 4 In memoriam Sylvain De Lange
2013 4 Het kasteel d’Harveng en zijn bewoners te Everbeek
2013 4 Huis Van Wijmeersch-De Smet te Michelbeke
2013 4 De waterleiding in Brakel
2014 1 Verkoopakte van de eigendommen van de abdij van Kornelimünster
2014 1 De moord in het Brakelbos – wie was Livina Bruggelinck?
2014 1 De familie De Hovre in Nederbrakel — deel 1 — de tak van de organisten
2014 2 Hubert Rousseau overleden in Zuid-Afrika
2014 2 De familie De Hovre in Nederbrakel – deel 2 – de tak van Jean Baptiste (I) De Hovre
2014 2 Het kwade oog – film van Herman Teirlinck, gedraaid te Zegelsem
2014 2
Nederbrakel tijdens de Brabantse omwenteling en de Franse tijd. Het verhaal van
Beatrix Van Den Bossche
2014 3 De bevrijding van Zegelsem op 10 november 1918
2014 3 Een Duits oorlogskerkhof uit de Eerste Wereldoorlog in Michelbeke?
2014 3 De familie D’Hont in Nederbrakel
2014 4 De familie Carnewal in Nederbrakel
2014 4 130 jaar fanfare Sint-Cecilia te Sint-Maria-Oudenhove
2015 1 De familie van Isidoor Blommaert Bakkers, slagers en gemeentesecretarissen
2015 1 Het hoevetje van de familie De Sloovere in de wijk Holland te Schorisse.
2015 1 Praktijken uit het volksgeloof
2015 2 Frans Van de Mergel werd 100 jaar geleden in Nederbrakel geboren
2015 2 De gemeenteraden in Nederbrakel in de 19de eeuw. Deel 1 (1830-1866)
2015 2 Het project Boekensteun
2015 3
De gemeenteraden in Nederbrakel in de 19de eeuw. Deel II- Het ontluiken van de
partijpolitiek
2015 4 ’t Hof Van De Putte, een historische hoeve in het centrum van Zegelsem
2015 4 Boek van Triverius gerestaureerd
2015 4 De Hoogkoutermolen of “De reus van Horebeke”
2016 1
De oudste muziekmaatschappij “Soci ét é d’Harmonie de Nederbrakel”, gesticht in
1808?
2016 1 De Perlinkmolen te Elst. Een van de oudste watermolens.
2016 1 Tchieleboer, een volksfiguur met een onsterfelijke naam.
2016 1 De ‘skyline’ van de dorpskom van Elst vroeger en nu.
2016 2 Keltische relicten in Everbeek en Parike
2016 2 De kapel van Sint-Apollonia te Elst
2016 2 De smidse van Jan Baptist Roos in de Leinstraat te Opbrakel
2016 2 Charles Van Bockstael. Liederen uit de loopgraven van 1914-1918
2016 3 De familie Ceuterick van Sint-Maria-Oudenhove
2016 3 Rituelen bij geboorte,huwelijk en overlijden in onze streek
2016 3 De kapel aan de Jager
2016 4 Hof Ten Broeke te Sint-Maria-Oudenhove. Het neerhof van het kasteel van Lilare
2016 4 Zeventig jaar geleden stonden de meisjes van Elst op de planken
2016 4 De Keltisch-Germaanse erfenis in Horebeke en omgeving2017 1
Het Feld-Lazarett en het oorlogskerkhof van Michelbeke op het einde van de Eerste
Wereldoorlog
2017 1 Het huis aan de Zwalmbeek te Michelbeke
2017 2 Apotheker Alfred De Beer. Een legendarische figuur in Nederbrakel en omstreken
2017 2 Fanfare Sint-Cecilia van Sint-Maria-Oudenhove
2017 3 De vroegste geschiedenis van Brakel. Nieuwe inzichten
2017 3 De watermolen op de Dorrebeek te Michelbeke
2017 3 Jules Van Waeyenberge, alias Jo Way, een veelzijdige Brakelse artiest
2017 3 Een merkwaardige optocht in Nederbrakel in 1913
2017 3 De zalfjes van Amed é uit De Wante in Nederbrakel en van Meetje Zalve uit Opbrakel
2017 4 In memoriam Marc van Trimpont
2017 4 De terugkeer van drie Everbeekse soldaten van Napoleon uit Moskou (Deel 1)
2017 4 Duitse jachtbommenwerper stortte op 21 juli 1944 neer te Sint-Maria-Horebeke
2017 4 Het kostersgeslacht De Croo
2017 4 Amerikaanse bommenwerper B-17G maakte een noodlanding in Zegelsem
2017 4 Avondfeest van de meisjesadultenschool in Nederbrakel in 1932
2018 1 De terugkeer van drie Everbeekse soldaten van Napoleon uit Moskou (Deel 2)
2018 1 Cultuurbeleving in Brakel een evolutie
2018 1
“Beestelijke galgvertooning” een merkwaardig document uit de Tweede
Wereldoorlog
2018 2 De terugkeer van drie Everbeekse soldaten van Napoleon uit Moskou (Deel 3)
2018 2 Pauselijke zouaven uit onze streek
2018 3 Het Brakelse wielermonument een merkwaardig stukje rotondekunst
2018 3 De oude pastorie van Opbrakel
2018 3 Pauselijke zoeaven uit onze streek (deel 2)
2018 4 In memoriam Wilfried Cornette
2018 4 Parike, water en vuur
2018 4 Pauselijke zoeaven uit onze streek (deel 3)
2018 4 Een motorcross in Elst in 1946
2019 1 De Sint-Lambertuskerk van Parike
2019 1 Pauselijke zoeaven uit onze streek (deel 4)
2019 1 Het aannemersbedrijf De Tandt in de Kasteelstraat te Nederbrakel
2019 1 De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
2019 2 Pauselijke zoeaven uit onze streek (deel 5)
2019 2 Funerair erfgoed op het kerkhof van Nederbrakel
2019 2 De installatie van de gemeenteraden van Brakel, Lierde en Horebeke
2019 3 Pauselijke zoeaven uit onze streek (deel 6 – slot)
2019 3 Funerair erfgoed op het kerkhof van Nederbrakel (2)
2019 3 Herman De Croo, geworteld in het leven (1 )
2019 3 Jozef Coutuer, uit het goede hout gesneden!
2019 4 Funerair erfgoed op het kerkhof van Nederbrakel (3)
2019 4 Het laatmiddeleeuwse Hof te Koroot – Ferme du Courais te Everbeek
2019 4
Het hof ten Hazoten/Ferme du Hazoit in Everbeek, het decor van een gruwelijke
moord 2020 1 50 jaar Geschied- en Heemkundige Kring
2020 1 Funerair erfgoed op het kerkhof van Nederbrakel (4)
2020 2 50 jaar Geschied- en Heemkundige Kring (2)
2020 2 Funerair erfgoed op het kerkhof van Nederbrakel (5)
2020 3 Vijftig jaar Geschied- en Heemkundige Kring Triverius (3)
2020 3 Funerair erfgoed op het kerkhof van Nederbrakel (6)
2020 3 Tweehonderd jaar Sint-Pietersruiterommegang in Nederbrakel
2020 4 Het pastoreel huis van Nederbrakel
2020 4 Funerair erfgoed op het kerkhof van Nederbrakel (7)
2020 4 Peetje Sander, de zonderling van de Kokerberg in Nederbrakel
2021 1 De Hoogkoutermolen te Nederbrakel, de geschiedenis ontrafeld
2021 1 Elst en de geuteling, een lang verhaal
2021 1 Funerair erfgoed op het kerkhof van Everbeek (1 )