Noordstraat in Zottegem drie weken afgesloten voor heraanleg wegdek

In de Noordstraat aan de rand van het Zottegemse stadscentrum zijn de werken begonnen voor het vernieuwen van het wegdek. De wegverharding was er al meerdere jaren in een zeer slechte staat en bestond veeleer uit een telkens weer opgelapte asfaltlaag op losliggende kasseien. Bedoeling is de oude kasseien op te breken en te vervangen door een duurzame fundering met daarop een nieuw wegdek in asfalt. De werken worden uitgevoerd door de nv Stadsbader uit Harelbeke en de kostprijs ervan werd geraamd op 87.685 euro. Er wordt rekening gehouden met een uitvoeringstermijn van drie weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. In het kader van het mobiliteitsbeleid zal later dan ook aandacht besteed worden aan snelheidsbeperkende maatregelen in deze straat en hoe de fietsveiligheid er kan verbeterd worden.

OMLEIDINGEN

Terwijl voor voetgangers de doorgang op de trottoirs in de Noordstraat wel mogelijk blijft, zijn voor het wegverkeer omleidingen voorzien via de L. De Metsstraat, Grotenbergestraat, A. Gevaertlaan, Buke, Bruggenhoek en D. Van Den Bosschestraat (rotonde). Plaatselijk verkeer kan ook omrijden via de L. De Metsstraat, Kapellestraat, Hospitaalstraat, Musselystraat, Stationsplein, Stationsstraat, Markt en Heldenlaan (rotonde). Het zware verkeer wordt gestuurd via de A. Gevaertlaan, Bijlokestraat, Gentsesteenweg, Buke, Bruggenhoek en D. Van Den Bosschestraat.

X