Jongsocialisten “Jongeren moeten in Brakel dringend meer inspraak krijgen”

Jongsocialisten Brakel, de kersverse politieke jongerenafdeling van Vooruit in Brakel, voert voor het eerst actie. “Wij vinden dat jongeren veel meer inspraak moeten krijgen in het beleid in Brakel,” zegt voorzitter Jelle Cabus. “Neem nu bijvoorbeeld het skatepark in Brakel. Dat verdwijnt met de bouw van het nieuwe zwembad, maar daarover werd geen overleg gepleegd met de jonge skaters.” Om hun vraag naar inspraak kracht bij te zetten kwamen de Jongsocialisten samen met de skaters voor een stil, coronaproof protest aan het skatepark.

Geef iedereen een stem!’, dat is de vraag die Jongsocialisten Brakel en de   skaters richten aan het gemeentebestuur in Brakel. “Jongeren moeten in onze gemeente veel meer inspraak krijgen,” zegt Jelle Cabus. “Vandaag knelt daar echt het schoentje. Het skatepark bijvoorbeeld, dat verdwijnt door de bouw van het zwembad. De skaters werden hierbij helemaal niet betrokken. Het bestuur schermt met een enquête die zou zijn afgenomen, maar het is voor de skaters helemaal niet duidelijk wat met deze informatie gebeurd. Jongeren willen gerust meedenken en meewerken aan het beleid, maar dan moeten ze wel effectief gehoord worden.”

Jelle Cabus: “Participatie en inspraak van jongeren zou een fundamenteel onderdeel moeten zijn van het beleid. De gemeente beslist heel wat dingen die directe impact hebben op het leven van jongeren in Brakel. Vandaag worden ze zelden betrokken. Dat is jammer, op die manier krijgen jongeren een d égoût van de politiek. Met Jongsocialisten Brakel hopen we alvast met onze actie de politiek wakker te maken en hen te overtuigen om jongeren meer inspraak te geven.” De actie wordt ook gesteund door de gemeenteraadsleden van Vooruit Brakel.

P.S Momenteel loopt er wel een   bevraging die men terug kan vinden op de website van Brakel   :     Enquête locatie nieuw skatepark – Welkom op de website van Brakel