©Sophie Richez - Vaccinatiefolder

Stad Ninove verspreidt vaccinatiefolder

Half februari schoot het Ninoofse vaccinatiecentrum uit de startblokken. Je vindt het centrum aan de Bevrijdingslaan 7, in het voormalige belastingkantoor, naast de post en vlakbij het Ninia Shopping Center. De eerste prikjes gingen naar zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen. Momenteel worden de 65-plussers uitgenodigd, na hen volgen de risicopati ënten.

Vaccinatiefolder in de brievenbus

Eind deze week krijgen de Ninovieters een vaccinatiefolder in hun brievenbus. Daarin wordt in duidelijke taal uitgelegd waar het vaccinatiecentrum zich bevindt, hoe men er geraakt, en wat er gebeurt bij een vaccinatie. Op die manier hoopt de stad haar inwoners voldoende te informeren, en zoveel mogelijk mensen naar het vaccinatiecentrum te krijgen. Wie geen folder ontving, kan alle info nalezen op www.ninove.be/coronavaccinatie.

Postkaart voor coronatijdcapsule

Bij elke folder zal ook een postkaartje steken, dat kan gedropt worden in de coronatijdscapsule op de binnenkoer van het vaccinatiecentrum. Elke Ninovieter kan vanaf het paasweekend een persoonlijke boodschap of getuigenis in de coronatijdcapsule droppen. De capsule is een manier om louterend met de coronamiserie om te gaan: we sluiten een vervelend tijdperk af en blikken tegelijk hoopvol vooruit naar betere tijden. De coronatijdcapsule wordt ten laatste in de zomer van 2041 geopend. De tijdcapsule zal 7/7 en 24/24 toegankelijk zijn.

X