‘Aanzienlijke stijging van ‘drugs in het verkeer’ op ons grondgebied is verontrustend’

Overzicht jaarverslag politiekorps Geraardsbergen/Lierde


Geraardsbergen. Dinsdag 23 maart vond de digitale politieraad plaats en stelde korpschef Patrice De Mets de cijfers van 2020 voor. Een speciaal coronajaar, met heel wat impact op de jaarcijfers. Zo spendeerde het korps van Geraardsbergen/Lierde meer dan 3000 uren aan Covid-toezicht. Het aantal bezoekers daalde fors maar dit had een rechtstreekse invloed op de telefoonoproepen, die met bijna 40% stegen. De nachtklok had dan weer een positief effect op het aantal inbraken maar ook nu met een kanttekening. Misdadigers zochten immers hun soelaas in andere vormen van criminaliteit, waaronder online fraude.

Tradities zijn er om in eer te houden. Naar goede gewoonte worden de jaarcijfers van de politiezone Geraardsbergen/Lierde in de maand maart voorgesteld aan de politieraadsleden. Minder traditioneel deze keer? Het jaarverslag zelf! Geen uitgebreid document met veel leesvoer, wel een visuele vertelling aan de hand van een posterpresentatie. Een burger ‘stapt’ als het ware door de jaarcijfers, via zebrapaden en verkeersborden krijgt hij op zijn wandeling heel wat informatie mee: verkeer, interventie, recherche, het zonaal veiligheidsplan, de sociale media én een blik op de toekomst! Het jaarverslag in één oogopslag: kleurrijk, fris en overzichtelijk.

Minder bezoekers, meer telefoontjes én sneller ter plaatse

‘Blijf in uw kot’ was de slogan van 2020. En dat vertaalde zich duidelijk in het aantal bezoekers. Waar in 2019 nog meer dan 16000 burgers over de vloer van het commissariaat in de Denderstraat kwamen, waren dat er nu slechts 6300. Het effect hiervan zag men duidelijk in een toename van het mailverkeer én in de telefonische oproepen. Deze laatste stegen met meer dan 40%!

Het aantal interventies — bijna 10400 – bleef ongeveer hetzelfde als in 2019. Wel waren de interventieploegen in 2020 beduidend sneller ter plaatse. In 2019 duurde het gemiddeld nog 20 minuten vooraleer de politie op haar bestemming was terwijl dit in 2020 in minder dan 16 minuten lukte.

Minder verkeerscontroles door Corona, toch stijging van alcohol en drugs in verkeer!

Zeker tijdens de eerste coronagolf, met een verbod op niet essenti ële-verplaatsingen, werd er minder gecontroleerd op o.a. snelheid en alcohol/drugs in het verkeer. Toch werden er in 2020 nog 3045 ademtesten afgenomen. Ca. 4% hiervan had te diep in het glas gekeken, respectievelijk 2,70% blies ‘Positief’ en 1,28% ‘Alarm’, wat een lichte stijging is tegenover 2019.

Dat controles nodig zijn én blijven, zelfs in tijden van corona, maakt het aantal processen-verbaal ‘drugs in het verkeer’ pijnlijk duidelijk! Hier noteerde politie Geraardsbergen/Lierde immers een verdubbeling: van 57 naar 110 pv’s! Korpschef De Mets geeft duiding bij deze cijfers “De aanzienlijke stijging van ‘drugs in het verkeer’ op ons grondgebied is verontrustend. Toch moeten we deze cijfers in perspectief plaatsen. De stijgende trend is deels te wijten aan de inspanningen die we hebben geleverd om de moeilijke ‘drugstest’ procedure onder de knie te krijgen. Waar dit voorheen een ‘blind spot’ was, hebben onze inspecteurs de werking ervan nu volledig mee. Dit maakt dat we sterk inzetten op dit fenomeen  waardoor er — bij vermoeden van druggebruik door uiterlijke kenmerken – onmiddellijk een drugstest wordt afgenomen. Dat onze investeringen lonen is duidelijk: we halen heel wat bestuurders onder invloed van drugs uit het verkeer wat de verkeersveiligheid ten goede komt!”.    

Geen evenementen maar wel toezicht op naleving corona-maatregelen

Geen Krakelingen, geen wielerwedstrijden, … het was stil in de Oudenbergstad in 2020. Toch zorgde dit niet voor minder blauw op straat! Integendeel, meer dan 3000 uren spendeerde de politie aan Covid-toezicht. Hoewel er heel vaak sensibiliserend werd opgetreden, moesten er soms ook boetes worden uitgeschreven. De meeste overtredingen werden gemaakt op de regels rond de nachtklok, niet-essenti ële verplaatsingen en samenscholingen, goed voor een totaal van 280 pv’s.

Ook de buurtpolitie droeg meer dan haar steentje bij: bijna 750 uren aan schooltoezicht. Verder deden de wijkinspecteurs 2774 adreswijzigingen én stonden ze deurwaarders bij op 188 adressen.   Zelf bleef het korps trouwens gelukkig gespaard van al te veel coronabesmettingen. Zeker een verdienste van de dienst Beleid & Beheer die het ganse jaar enorm heeft ingezet op preventiemaatregelen in de strijd tegen Covid.

Van offline naar online criminaliteit!

Stille werkers, dat zijn de rechercheurs van politie Geraardsbergen/Lierde! Ze blijven vaak onder de radar maar werken hard! Bijna 8000 gerechtelijke pv’s werden er in 2020 opgemaakt! Daarenboven slaagde de lokale recherche erin om 46 verdachten te identificeren en 24 dossiers op te helderen!

Hield Corona de criminelen tegen? Wat het aantal inbraken betreft wel, deze daalden met meer dan 45%. Toch is er geen reden tot juichen, misdadigers vinden immers steeds vaker hun weg naar de online criminaliteit. Heel wat burgers liepen in de ‘internet’val, de cybercrime dossiers stegen met 38%!
“De komende jaren zullen wij blijven focussen op online fraude! Informaticacriminaliteit is één van de 6 doelstellingen uit ons zonaal veiligheidsplan. Enerzijds gaan we investeren in doorgedreven opleidingen voor onze medewerkers, anderzijds zijn we volop bezig met het uitwerken van een ‘cybercrime’ project waar preventie en sensibilisatie van burgers centraal staat” zegt de korpschef.

News2Know en onthaal op afspraak

Dat er bij politie Geraardsbergen/lierde veel en open wordt gecommuniceerd is niet nieuw! Met een Facebook-pagina en een account op Twitter en Instagram worden er dagelijks heel wat burgers bereikt. Ca. 500 Facebook-posts en evenveel tweets werden in 2020 de wereld ingestuurd, heel vaak met een vleugje humor erbij. Ook intern staat communicatie centraal. De zone begon met een eigen interne nieuwsbrief. Onder de noemer ‘News2Know’ krijgen alle korpsleden regelmatig nieuwtjes in hun mailbox.

Wat zijn de plannen voor 2021? Naast het cybercrime-project zal politie Geraardsbergen/Lierde vanaf de tweede helft van 2021 gedeeltelijk werken op afspraak voor niet-dringende aangiftes en meldingen. Op die manier willen ze een effici ëntere dienstverlening op maat bieden. “Onthaal op afspraak loont: je krijgt voorrang, wordt sneller geholpen én meteen door de juiste persoon. Bovendien wordt er voor elke afspraak voldoende tijd voorzien zodat een burger in alle rust zijn/haar verhaal kan doen. Ook onze inspecteurs winnen tijd waardoor er in de toekomst nog meer #beterblauw op straat zal zijn!” klinkt het.

X