Oude tramstelplaats krijgt nieuwe bestemming

De voormalige tramstelplaats middenin het centrum van Merelbeke ligt er al een hele tijd verlaten bij. De site heeft echter een enorm potentieel op verschillende vlakken. Enkele jaren geleden ging het lokaal bestuur daarmee aan de slag. Er werden gesprekken aangeknoopt met aanpalende eigenaars waarbij verschillende afspraken werden vastgelegd. Ondertussen ligt er een eerste ontwerp voor waarop elke Merelbekenaar zijn mening kan geven.

De oude trampstelplaats is een verborgen stukje erfgoed in het centrum van Merelbeke. In 1898 rolde de eerste stroomtram er binnen. Het was de eindhalte van de lijn Gent(Zuid) – Merelbeke. Men kon er vervolgens overstappen op de lijn Merelbeke-Geraardsbergen, die ook Bottelare bediende. Na de tweede wereldoorlog begon de bus aan zijn opmars en in 1955 reed de laatste tram uit. De site werd overgedragen aan de gemeente Merelbeke waarna ze als opslagplaats diende voor de gemeentediensten.

info gemeente Merelbeke

Nu is het tijd om de site nieuw leven in te blazen. Lokaal bestuur Merelbeke ging uit van volgende punten om de plek een nieuwe bestemming en inrichting te geven:

  • Een nieuwe kwalitatieve publieke ruimte met enkel noodzakelijke verharding en zoveel mogelijk groene ruimte
  • Een autoluwe site waar de klemtoon ligt op fietsers en voetgangers en de verbinding wordt gelegd met trage wegen in de omgeving
  • Het cre ëren van een weldoordachte mix van commerci ële functies waardoor dynamiek en beweging ontstaat op de site
  • Voorzien in kwalitatief én betaalbaar wonen
  • Behoud en optimaliseren van de erfgoedwaarde van de site

Schepen Isabelle Van De Steene:  “De locatie zal een grote meerwaarde bieden op verschillende vlakken en dit voor verschillende doelgroepen. De herbestemming van de site focust op groeninrichting, ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden, wonen en economie en het verbinden van trage wegen. Een knap totaalpakket en dit middenin het centrum van Merelbeke.”

Het lokaal bestuur wil graag de input van de inwoners van Merelbeke. Er zal een online infomoment plaatsvinden op woensdag 7 april, om 19.30 uur, waarbij het eerste plan volledig uit de doeken gedaan wordt. Hierna kan eenieder feedback geven via het participatieplatform op https://participatie.merelbeke.be/tramstelplaats Tot en met woensdag 28 april kan gereageerd worden. Nadien gaat het lokaal bestuur aan de slag met de reacties om tot een definitief ontwerp te komen.

In 2021 en begin 2022 zullen de nodige vergunnings- en aanbestedingsprocedures doorlopen worden, waarna de werken kunnen starten. In 2024 zou de nieuwe centrumontwikkeling klaar moeten zijn.