Lokaal bestuur Zwalm biedt coronasteun aan lokale ondernemers

 

De coronacrisis treft ondernemers uit tal van sectoren hard. Het lokaal bestuur wil de Zwalmse ondernemers ondersteunen en voorziet een eenmalige compensatie voor zij die het voorbije jaar werden geconfronteerd met een omzet- en/of winstdaling als gevolg van een tijdelijke sluiting.

 

Eenmalige compensatie

 

De gemeentelijke compensatie richt zich op de doelgroep die kan genieten van het Vlaams Beschermingsmechanisme 2, die gold voor de periode van oktober 2020 tot half november 2020, tijdens de meest impactvolle fase van de tweede pandemiegolf.  Ondernemers met maatschappelijke – en exploitatiezetel op het Zwalms grondgebied kunnen de premie aanvragen via www.zwalm.be/corona-beschermingspremie. Daarbij dienen  ze wel de nodige bewijsstukken te voegen.

Het lokaal bestuur houdt rekening met de langere sluitingsperiodes van de horeca, jeugdverblijven, niet-medische contactberoepen en met de specifieke situatie waarin kledingzaken verkeren. Aldus wordt voor de betrokken lokale ondernemers een compensatie voorzien ter waarde van 25 % (horecazaken en jeugdverblijven), 20 % (niet-medische contactberoepen en kledingzaken) en 10 % (andere ondernemingen) ten opzichte van het ontvangen bedrag in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme 2.  In totaal trekt het lokaal bestuur een bedrag van € 30  000 uit.

Startende ondernemers

Daarnaast wil het lokaal bestuur ook aandacht schenken aan de Zwalmse ondernemers die pas zijn opgestart na 01/01/2019. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als bijberoep die te kampen kregen met een verplichte sluiting, kunnen terecht bij het lokaal bestuur voor een eenmalige compensatie. Hiervoor werd in totaal een bedrag van € 2  500 uitgetrokken. Dit plan werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 25 maart 2021.

 

Aanvragen voor 01/06/2021

 

De aanvragen voor beide compensaties dienen binnen te zijn op 01/06/2021. In de maand juni zal het college van burgemeester en schepenen vervolgens de ingediende aanvragen beoordelen.

Het reglement en het aanvraagformulier kunnen ondernemers terugvinden op www.zwalm.be/corona-beschermingspremie.

 

Lokale ondersteuning en solidariteit

In eerste instantie is de aandacht van het lokaal bestuur uitgegaan naar alleenstaande ouderlingen en behoeftige gezinnen in deze coronapandemie.
Er werden diverse maatregelen uitgewerkt zoals de structurele verhoging van de koopkracht en de verlaging van de digitale kloof bij deze doelgroep.
Zowel voor hen als voor de lokale handelaars zullen nog meer initiatieven worden genomen om hen op structurele wijze te helpen.
Zo bereidt het lokaal bestuur, in samenwerking met de werkgroep van handelaars en zelfstandigen, de uitrol voor van de door de pandemie uitgestelde eindejaarsactie in het najaar.