© Google Maps

Wegenwerken in Ruddershovestraat in Velzeke

Eerder reeds kon u in NUUS lezen – zie link – dat er wegenwerken op til waren in de Ruddershovestraat in Velzeke. Wij maakten daarvan melding nadat eerst in de gemeenteraadszitting van 14 december van vorig jaar hiervoor groen licht gegeven werd en daarna op 8 februari van dit jaar de opdracht voor de uitvoering van die werken door het college van burgemeester en schepenen toegewezen werd aan de firma DM Roadbuilding uit Geraardsbergen. Nu is het zover: deze aannemer gaat komende maandag 26 april aan de slag.

In een groot deel van de Ruddershovestraat, tussen de Zwalmstraat en huisnummer 16, bestaat de wegverharding momenteel uit ruw uitgewassen beton waarvan de grotere keien bloot zijn komen te liggen, hetgeen ook geluidshinder veroorzaakt voor de omwonenden. Bedoeling is om deze strook betonverharding uit te breken en er een nieuw wegdek in asfalt aan te leggen. Ook zullen er nieuwe greppels geplaatst worden. De kostprijs van deze werken werd becijferd op zo’n 64.000 euro en er is een uitvoeringstermijn van vier weken voorzien (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Gedurende de werkzaamheden wordt er voor het doorgaand verkeer een omleiding voorzien via de Provinciebaan, Lieve Heerstraat, Romeins Plein en Paddestraat (en omgekeerd). In de nabije toekomst staan er ook nog in Velzeke wegenwerken op het programma in de Windmolenstraat en Kernemelkstraat.