Giesbaargse Jeugd zet jeugdruimte op de kaart


Geraardsbergen. Kinderen en jongeren hebben nood aan ruimte om jong te kunnen zijn, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze kunnen spelen, rondhangen, experimenteren en nog zoveel meer! Fernand Van Trimpont, schepen van jeugd, benadrukt dat buiten kunnen spelen meer dan ooit van belang is: “De voorbije maanden hebben geleerd hoe belangrijk buiten spelen voor kinderen is. Veilige speelruimte in alle deelgemeenten wordt een belangrijke focus in ons jeugdbeleid.”

Een visie op jeugdruimte
De jeugddienst wil ervoor zorgen dat elk kind en elke jongere in Geraardsbergen de ruimte krijgt om jong te zijn en zich hier thuis te voelen. De openbare ruimte moet toegankelijk ingericht zijn en ontwikkeld worden in samenspraak met hen. Er is extra aandacht voor mobiliteit zodat kinderen en jongeren zich zo zelfstandig mogelijk kunnen bewegen in de stad. Ruimtes met oog voor de natuur en een multifunctioneel karakter zorgen voor aantrekkelijke plekken over generaties heen. Elk kind en elke jongere in Geraardsbergen moet toegang hebben tot een uitgebreide, aantrekkelijke infrastructuur dicht en verder van huis om elkaar te ontmoeten.

Samen met de buurt
De jeugddienst bouwde de afgelopen jaren al verschillende speelpleintjes. Deze kwamen er vaak omdat de vraag zich op die bepaalde momenten stelde. Sinds kort wordt de jeugddienst ook betrokken bij de voorbereidingsbijeenkomsten voorafgaand aan een verkavelingsaanvraag. Hierdoor kunnen opmerkingen in verband met jeugdruimte in een nieuwe wijk van bij de start meegenomen worden. Ook de ontwikkeling van nieuwe speelpleintjes gebeurt samen met de kinderen uit de buurt. Zoals bij het laatste pleintje dat gebouwd werd, in de wijk Steenbakkerij. In 2019 werden kinderen (en hun ouders) betrokken bij de ontwerpfase, zo kon de jeugdruimte meer worden afgesteld op de noden van de buurt.

12 speelpleintjes
Momenteel zijn er twaalf sport- en speelpleintjes in Geraardsbergen en haar deelgemeenten. Het potentieel van die bestaande jeugdruimtes wordt echter niet altijd ten volle benut. Zo zijn sommige pleintjes niet meer afgestemd op de huidige buurtbewoners. Deze wil de jeugddienst één voor één moderniseren, door de buurt bevragen en kijken wat hun nood is. Op dit moment bekijken we twee sportpleintjes: één in de Radenberg te Idegem en één in de Waaienberg te Goeferdinge.

Ruimte delen of tijdelijk innemen is een andere invalshoek die verder wordt ge ëxploreerd. Dit gebeurt nog te weinig in Geraardsbergen. Er zijn hier en daar wel enkele initiatieven. De kerk van Onkerzele en de kerk van Zarlardinge worden bijvoorbeeld tijdens de blokperiode door studenten gebruikt kunnen worden als studeerruimte.

Bruggen bouwen
Een laatste belangrijke onderdeel van jeugdbeleid is verdraagzaamheid. Jongeren worden nog te vaak als overlast ervaren. Bewoners zien een groep jongeren vaak, al dan niet terecht, als een bedreiging. De jeugddienst wil graag de bruggenbouwer zijn tussen kinderen en jongeren en de buurtbewoners die hen als last ervaren. Door het gesprek aan te moedigen, verschillende standpunten naast elkaar te zetten en goeie afspraken te maken, kan de ruimte weer voor iedereen leefbaar zijn.

We hebben dus nood aan m éér jeugdgerichte ruimte die zo georganiseerd is dat kinderen en jongeren er volwaardig gebruik van kunnen maken, én dat ze die mee kunnen, mogen en willen vormgeven.

X