Sluikstorten ook in het centrum. Apart digitaal meldpunt staat in de steigers.

 
Martine Duwyn (Open Vld) en St éphan Bourlau (Het Alternatief)


Geraardsbergen. Sluikstorten neemt hand over hand toe, ook in het centrum van de stad. Zowel raadslid St éphan Bourlau (Het Alternatief) als schepen voor Duurzaamheid en Milieu Martine Duwyn (Open Vld) pleiten voor een apart digitaal meldpunt voor sluikstorten. Schepen Duwyn maakt daar werk van. De voorman van het Alternatief pleit tevens voor hoge boetes.

Het sluikstorten neemt hand over hand toe. Als je door Geraardsbergen fietst of wandelt, kost het een kleine moeite om zelfs in het centrum achtergelaten afval op de gevoelige plaat vast te leggen. Sluikstorten is bij wet verboden. ‘Overtreders kunnen ook een gemeentelijke administratieve sanctie of een GAS-boete krijgen’, stelt schepen voor Duurzaamheid en milieu Martine Duwyn (Open Vld).

Meldpunt sluikstorten
Eventuele overtredingen kunnen gemeld worden via een meldingsformulier milieuovertredingen dat je op de website van de stad Geraardsbergen kan invullen (https://www.geraardsbergen.be/eloket/formulier/110/meldingsformulier-milieuovertredingen). Volgens schepen Duwyn is dit meldingsformulier bestemd voor milieuovertredingen van een andere orde, zoals niet vergunde kaalkap of illegale lozing. ‘Het lijkt mij duidelijk dat het huidige meldingsformulier milieuovertreding te verwarrend is’, voegt de schepen eraan toe. Bovendien zijn er volgens schepen Duwyn vele diensten bij betrokken, wat het niet eenvoudig maakt om te weten wat er gebeurt nadat er een overtreding is gemeld. ‘

In een brief aan de stad Geraardsbergen kaartte St éphan Bourlau (Het Alternatief) het probleem ook al aan: ‘Op de website van de Stad Geraardsbergen merk ik dat zwerfvuil of sluikstort digitaal kan worden gemeld via het Meldpunt Wegen, een website van de Vlaamse Overheid. Verder lees ik op de website dat onze stad beroep kan doen op milieumeters of -peters. Er wordt tevens beroep gedaan op mooimakers om de strijd tegen elke vorm van vervuiling tegen te gaan.’

Schepen Duwyn wijst erop dat er heel wat wordt geïnvesteerd om het sluikstorten tegen te gaan en op te ruimen. ‘In geval van sluikstort op openbaar domein wordt dit aan onze Technische Dienst voor ruiming doorgegeven.  In geval van sluikstort op een priv édomein wordt dit — in samenwerking met de gemeenschapswacht — doorgegeven aan de eigenaar voor ruiming. In geval de dader bekend is, wordt dit aan de politie doorgegeven.’

Streng bestraffen
In geval van sluikstorten op een priv édomein wijst raadslid St éphan Bourlau naar de parking van de vroegere doe-het-zelfzaak Van Der Schueren, waar er zich intussen een illegaal stort aan het ontwikkelen is. Bourlau bracht dit probleem al verschillende keren onder de aandacht.

Om de communicatie wat sneller te laten verlopen, is er nood aan een meldingsformulier specifiek voor sluikstorten. Schepen Duwyn beseft het probleem: ‘Misschien moet er inderdaad een nieuw formulier worden gemaakt, specifiek voor sluikstorten.  Daar gaan wij zeker zo snel mogelijk werk van maken.’ St éphan Bourlau juicht dit initiatief toe.

Verder pleit de voorman van Het Alternatief ervoor om het sluikstorten streng te bestraffen. ‘Ik dring eropaan om de boetes voor sluikstorters torenhoog te maken en een grote campagne tegen sluikstorten te organiseren. Ik vrees dat het ‘diftar’systeem sluikstorten in de hand zal werken.’

Julien Borremans

X